Thematafels over dilemma’s en kansen

Hoe zorg je ervoor dat zonneweides en windturbines eigendom worden van de inwoners? Hoe kun je de opwekking van duurzame energie koppelen aan natuurontwikkeling en biodiversiteit? En wat vinden jongeren eigenlijk belangrijk en hoe ziet het boerenerf van de toekomst er uit? Deze en andere vragen zijn de afgelopen maanden besproken aan een aantal ‘thematafels’, waar veel aangehaalde onderwerpen uit de reacties op de concept Regionale Energiestrategieën werden besproken. Iedere thematafel bestond uit een enthousiast gezelschap van experts, inwoners, belangenorganisaties en overheden. Het resultaat bestaat uit concrete handvatten, adviezen en inspiratie voor de uitvoering van de RES.

Acht thematafels

Er zijn acht thematafels. Sommige thema’s zijn voor de hele provincie relevant, zoals ruimtelijke samenhang, leefbaarheid en lokaal eigendom. Andere thema’s zijn meer regionaal gericht, zoals besparing en innovatie in Noord-Holland Noord.

Bij elke tafel waren andere belanghebbenden en deskundigen betrokken en werd een breed scala aan vragen en discussiepunten besproken. In de meeste gevallen waren er meerdere bijeenkomsten nodig om tot concrete voorstellen te komen.

Hieronder staan de thema’s. Klik door als je meer wilt weten per thema of lees alles in het katern Thematafels:

Overzicht bijeenkomsten

DatumThematafel
03-09-2020
Ruimtelijke samenhang
26-11-2020, 14.30-16.30 uurRES in uitvoering: lokaal eigendom en stimulerend beleid voor lokale initiatieven
02-12-2020, 09.30-11.30 uurRuimtelijke ontwikkelprinicpes zonne- en windenergie
03-12-2020, 14.30-16.30 uurRES in uitvoering: lokaal eigendom en stimulerend beleid voor lokale initiatieven
08-12-2020, 19.00-21.00 uur
Jongerentafel NH Noord
09-12-2020, 19.00-21.00 uur
Jongerentafel NH Zuid
09-12-2020, 09.00-11.00 uur
Energietransitie: kansen voor agrariers
15-12-2020, 14.30 -16.30 uur
Warmte uit water (TEO, TEA, TED)
15-12-2020, 18.30-21.30 uur
Jongerentafel NH Noord
16-12-2020, 18.30-21.30 uur
Jongerentafel NH Zuid
12-01-2021, 14.30-16.30 uur
Energie-infrastructuur
13-01-2021, 09.00-11.00 uur
Energietransitie: kansen voor agrariërs
13-01-2021, 19.00-22.00 uur
Jongerentafel NH Noord & Zuid
02-02-2021, 15.00-16.30 uur.Warmte uit water
10-02-2021, 9.30-11.00 uur
Ruimtelijke ontwikkelprincipes zonne- en windenergie (opleveren handreiking)
02-03-2021, 11.00-13.00Ruimtelijke samenhang
Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord