Thematafel Innovatie

Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie wordt uitgegaan van bestaande en bewezen technologieën voor de grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Dit doet niets af aan het feit dat innovatie cruciaal is om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Innovatie leidt immers  tot nieuwe oplossingen voor het opwekken, opslaan en transporteren van energie. Die nieuwe oplossingen stellen ons in de toekomst in staat meer tempo te maken, meer opbrengst te genereren met dezelfde ruimtelijke impact of leiden tot kostenreducties. Innovatie is in het RES-proces tot nu toe veelvuldig genoemd. Het ene moment in generieke zin als oplossing voor de toekomst, het andere moment meer specifiek als het gaat om het inpassen van lopende innovaties in het proces. Na de behandeling van de concept-RES en de daaropvolgende reactienota is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd.

Onderzoeksvragen

• Wat doet de regio Noord-Holland Zuid nu al om innovaties te stimuleren? En hoe kunnen we toekomstige innovaties stimuleren?
• Welke relevante innovaties zijn er in beeld op het gebied van hernieuwbare energie opwekking?
• Hoe kunnen innovaties bijdragen aan oplossingen voor het (beter) inpassen van hernieuwbare energie?
• Hoe kunnen we toekomstige innovaties inpassen?

Deelnemers

MRA bureau, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, WDCD, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

Meer weten

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord