Agenda

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd in de regio over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid en gerelateerde onderwerpen. Niet alleen door ons als programmaorganisatie, maar ook door andere partijen zoals de Participatiecoalitie of het Servicepunt Duurzame energie. Een overzicht hiervan vindt u in onze agenda.

Let op: als gevolg van de nu geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden alle bijeenkomsten online georganiseerd.

Ruimte voor energie

Ma 25 jan, 20.30 uur

De ambities voor onder andere klimaatneutrale steden, het inpassen van duurzame energiesystemen en uitstootvrije mobiliteit zijn hoog. Alleen de ruimte die nodig is om heel Nederland te voorzien van duurzame energie, is vele malen groter dan we nu gewend zijn. De afgelopen decennia kostte energie ons maar weinig ruimte: een relatief kleine kolencentrale leverde stroom voor miljoenen mensen en bedrijven. Hoeveel ruimte moeten we inzetten om voldoende duurzame energie op te wekken? Op dit moment wordt die puzzel gelegd. Waar maken we ruimte voor energie? Wat moet er wijken en wat kan samen? Op basis van welke voorwaarden maken we deze keuzes?

Pakhuis de Zwijger gaat met o.a. gedeputeerde Edward Stigter in gesprek over ruimte voor energie.

Lees meer

Online kennissessie: RES en omgevings-instrumenten

Do 18 feb, 15.00 – 17.00 uur

De zoekgebieden en afspraken in de RES 1.0 worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en waterschappen. Denk aan de omgevingsverordening, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hoe hangen alle omgevingsinstrumenten samen en hoe verhoudt de RES zich daartoe? Waarvoor kan je een onverplicht programma onder de Omgevingswet inzetten? Welke besluiten volgen na de RES 1.0, om te zorgen voor de borging in omgevingsinstrumenten? Hierover gaan we in gesprek tijdens de online kennissessie ‘RES en omgevingsinstrumenten’.

Lees meer

Webinar participatie in de energietransitie

Do 4 feb, 19.30 – 20.30 uur

Hoe zorg je ervoor dat iederéén een stem heeft in de energietransitie? Dus ook de “zachte stemmen” en het “stille midden”? Hoe geef je de opgehaalde input een plek in het democratische proces? En hoe zit dat nu met 50% lokaal eigendom?
Democratie in Actie en het Nationaal Programma RES geven sprekers uit het veld het woord om antwoord te geven op vragen rondom participatie en de RES.

Lees meer

Online kennissessie: Procesparticipatie en financiële participatie

Do 25 maart, 15.00 – 17.00 uur

Meer informatie volgt nog.

Online informatie-avond Regionale Structuur Warmte
RES Noord-Holland Zuid

Wo 17 feb, 19.30 – 21.30 uur

De afgelopen maanden is binnen de regio Noord-Holland Zuid gewerkt aan de Regionale Structuur Warmte (RSW) als onderdeel van de RES 1.0. De RSW zorgt voor vroegtijdige afstemming op regionaal niveau. Dit helpt gemeenten bij het maken van afspraken over warmtebronnen met een bovengemeentelijke potentie. Andersom levert de RSW inzichten over de beschikbare bovengemeentelijke warmtebronnen die meegenomen kunnen worden in de Transitievisies Warmte.

Lees meer

Online kennissessie: Energie-infra

Do 22 april, 15.00 – 17.00 uur

Meer informatie volgt nog.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en het nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord