Bijeenkomsten

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd in de regio over de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid en gerelateerde onderwerpen. Niet alleen door ons als programmaorganisatie, maar ook door andere partijen zoals de Participatiecoalitie of het Servicepunt Duurzame energie. Hieronder een overzicht.

Let op: als gevolg van de nu geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn alle bijeenkomsten in de huidige vorm geannuleerd.

Virtuele bustour langs kansen en dilemma’s van de energietransitie in Noord-Holland 

Wo 19 aug, 19.00-21.00 uur
Vr 21 aug, 15.00-17.00 uur

Voor raden, staten en algemeen besturen van de waterschappen. 

Deze virtuele bustour vindt plaats vind Zoom.

Meer informatie

Congres Duurzaamheid 2020
Vaart maken met de energietransitie 

Do 29 okt, 09.30 – 17.00 uur

Gemeenten staan aan de lat voor de energietransitie. Om vaart te maken is samenwerking met vele partijen vereist. Hoe kunnen gemeenten profiteren van regionale energiestrategieën? Over welke kennis beschikt de markt? Hoe creëer je draagvlak onder bewoners? Vragen die worden beantwoord op het Binnenlands Bestuur congres ‘Vaart maken met de energietransitie’, op 29 oktober in Antropia, Driebergen.

Lees meer

Reflectiebijeenkomst 

Di 18 aug 19.30-22.00 uur

Een goede voorbereiding op uw rol in het besluitvormingstraject van de concept-RES. Raden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen worden/zijn hiervoor uitgenodigd.

Deze bijeenkomst vindt plaats via Zoom.

Meer informatie

Van de kant komen

Kennisfestival warmtetransitie

Do 3 sept, 13.30 en 17.30 uur

Servicepunt Duurzame Energie organiseert in samenwerking met de provincie Noord-Holland een kennisevent over de energietransitie in de Gebouwde Omgeving. Met o.a. Diederik Samsom, Anke van Hal, Edward Stigter, Maarten van Poelgeest, Tjalling de Vries, Samir Bashara, Marjolein Dieperink, Peter Pelzer, Christian Braak en vele anderen.

Er zijn sessies op zes verschillende plaatsen in Noord-Holland die onderling weer digitaal verbonden zijn. Op die manier gaan je live en online in gesprek met andere professionals over de wijkaanpak, participatie van bewoners, de nieuwe warmtewet en het klimaatakkoord.

Lees meer

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord