Documenten

Hier vind je documenten en middelen die je kunt gebruiken in je werk voor de RES regio. Zo vind je hier informatie over het proces, de planning en handreikingen, maar ook presentaties van bijeenkomsten. En meer. Mis je bepaalde informatie? Laat het ons dan weten.

Komende events


Kennisdeeldag RES Noord-Holland
26 maart 2020 van 12.00 – 17.00 uur
Claus Event Centre Hoofddorp, Bosweg 19 Hoofddorp

Voorbereiding op besluitvorming concept-RES
Voor alle ambtenaren van betrokken overheden bij de RES (multidisciplinair team)
Meer informatie

Met de bus langs kansen en dilemma’s van de energietransitie in Noord-Holland
3 april 2020 van 09.00 – 17.00 uur
Start en eind: Station Sloterdijk, Amsterdam

Voor raden, staten en algemene besturen van de waterschappen
Meer informatie

Reflectiebijeenkomst concept-RES Noord-Holland
Woensdag 20 mei van 17.00 – 22.00 uur
AFAS Alkmaar, Stadionweg 1 Alkmaar

Voor raden, staten en algemene besturen van de waterschappen
Voorbereiding het besluit-vormingstraject van de concept-RES
Meer informatie

Proces

Processtappen Concept RES
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Informatieblad 3 Regionale Energie Strategie NHZ
Datum: 3 december 2019
Formaat: pdf

Documenten

Informatieblad over zoekgebieden, scenario’s en kaarten, landelijke regelgeving en netcapaciteit
Datum: 17 januari 2020
Formaat: pdf

Presentatie Train de trainer lokaal scenarioatelier
Datum: 4 december 2019
Formaat: pdf

Verslag RES NH expertsessie participatie
Datum: 27 juli 2019
Formaat: pdf

Achtergrond RES NHZ 20190617 Achtergrond Regionale Energie Strategie NHZ
Datum: 27 juni 2019
Formaat: pdf

Presentaties RES NH expertsessie participatie
Datum: 13 juni 2019
Formaat: pdf

Startnotitie Noord-Holland Zuid
Datum: 24 mei 2019
Formaat: pdf

Communicatie

Vraag & Antwoord
Datum: 23 januari 2020
Formaat: pdf

Logo Energieregio NHZ
Datum: 27 juni 2019
Formaat: jpeg formaat 834 x 834 pixels rgb

Communicatiestrategie
Datum: 12 juni 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessies

Onderzoek ruimtelijke ontwerpers: zonne-energie en landbouw
Datum: 15 december 2019
Link naar pdf (hoge resolutie voor print).
Formaat: png

Onderzoek ruimtelijke ontwerpers: infrastructuur en energie
Datum: 18 december 2019
Link naar pdf (hoge resolutie voor print).
Formaat: png

Onderzoek ruimtelijke ontwerpers: energie en gebouwde omgeving
Datum: 18 december 2019
Link naar pdf (hoge resolutie voor print).
Formaat: png

Onderzoek ruimtelijke ontwerpers: energie en luchthavens
Datum: 18 december 2019
Link naar pdf (hoge resolutie voor print).
Formaat: png

Onderzoek ruimtelijke ontwerpers: energie en natuur
Datum: 18 december 2019
Link naar pdf (hoge resolutie voor print).
Formaat: png

Onderzoek ruimtelijke ontwerpers: energie en erfgoed
Datum: 18 december 2019
Link naar pdf (hoge resolutie voor print).
Formaat: png

Inspiratiesessie presentatie Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie presentatie Provincie Noord-Holland
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie presentatie Ruimtelijke ontwerpers
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie presentatie RES en omgevingsvisie
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie pitch Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie pitch LTO
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie pitch Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie pitch Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Inspiratiesessie pitch ‘Energie-initiatieven’
Datum: 11 december 2019
Formaat: pdf

Handreikingen

Handreiking praktijk – Lokale initiatieven en eigendom
Inhoud: De handreiking geeft inzicht in de verschillende eigendomsstructuren van lokale initiatieven.
Datum: 21 januari 2020
Formaat: pdf

Handreiking praktijk – Hulp bij innovatie
Inhoud: De handreiking geeft inzicht op vraagstukken over innovaties in relatie tot de energietransitie.
Datum: 21 januari 2020
Formaat: pdf

Handreiking praktijk – Belemmeringen en quick-wins
Inhoud: De handreiking geeft inzicht in oorzaken van belemmeringen bij de energietransitie en geeft een overzicht van quick wins.
Datum: 21 januari 2020
Formaat: pdf

Handreiking lokale participatie RES NH
Datum: 22 oktober 2019
Formaat: pdf

Integraal rapport expertsessies effectbepaling
Inhoud: Dit rapport is de uitkomst van een reeks expertsessies die georganiseerd is voor het RES-proces in Noord-Holland. In de expertsessies is bepaald op welke manier en op welk schaalniveau we de effecten weergeven die de scenario’s (in stap 2 van het proces) en de keuzes in de concept RES-teweegbrengen.
Datum: 19 november 2019
Formaat: pdf

IJmond / Zuid-Kennemerland

Uitkomst stap 2 scenarioateliers/input stap 3 lokale ateliers IJmond/Zuid-Kennemerland
Inhoud: Posters met drie ruimtelijke scenario’s voor energieopwekking, met verschillende mogelijkheden voor o.a. zonnevelden en windturbines.
Datum: 14 januari 2020
Link naar documenten

Lokaal scenarioatelier IJmond/Zuid-Kennemerland
Inhoud: Presentatie lokaal scenarioatelier IJmond/Zuid-Kennemerland
Datum: 9 januari 2020

Fotodocument stap 1 IJmond/Zuid-Kennemerland
Inhoud: Inventarisatie van de ruimtelijke en energetische situatie in deelregio IJmond/Zuid-Kennemerland
Datum: december 2019
Link naar documenten

Bedankbrief deelnemers eerste scenario atelier RES IJZK
Datum: 1 oktober 2019
Formaat: pdf

Presentatie eerste scenario atelier RES IJZK
Datum: 1 oktober 2019
Formaat: pdf

Zaanstreek / Waterland

Documenten Zaanstreek/Waterland
Inhoud: Inventarisatie netcapaciteit Zaanstreek/Waterland
Datum: 15 oktober 2019
Link naar documenten

Amsterdam

Concept-RES Amsterdam
Inhoud: Dit document schrijft de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Daarnaast wordt een eerste schets gegeven van de vraag naar warmte en (potentiële) warmtebronnen. Dit is de inzet van Amsterdam voor het regionale bod dat Noord-Holland Zuid (NHZ) de komende periode in haar Regionale Energiestratie (RES) gaat opstellen. Deze ‘deelRES’ is dus een tussenproduct dat onderdeel wordt van de concept-RES voor heel Noord-Holland Zuid.
Datum: 12 februari 2020

Persbericht ‘Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Inhoud: Persbericht Concept RES Amsterdam
Datum: 12 februari 2020
Formaat: pdf

Memo uitkomsten lokale ateliers stap 3
Inhoud: Memo met de belangrijkste conclusies uit de lokale scenario ateliers voor Amsterdam
Datum: 18 november 2019
Formaat: pdf

Presentatie 4e lokale atelier Centrum/Zuid
Inhoud: alle presentaties
Datum: 12 november 2019
Formaat: pdf

Presentatie 3e lokale atelier Amsterdam West/ Nieuw West/ Haven
Inhoud: alle presentaties
Datum: 7 november 2019
Formaat: pdf

3D Tygron verbeeldingen van de drie ruimtelijke scenario’s Amsterdam
Inhoud: Films per windrichting van Amsterdam hoe de ruimtelijke invulling eruit zou kunnen zien, als input voor het gesprek tijdens de atelieravonden.
Datum: 30 oktober 2019
Link naar verbeelding Amsterdam Noord
Link naar verbeelding Amsterdam Oost/Zuidoost
Link naar verbeelding West/Nieuw-West/Havengebied
Link naar verbeelding Centrum/Zuid

Presentatie 2e lokale atelier Amsterdam Oost/Zuidoost
Inhoud: alle presentaties
Datum: 29 oktober 2019
Formaat: pdf

Presentatie 1e lokale atelier Amsterdam Noord Amsterdam
Inhoud: alle presentaties
Datum: 28 oktober 2019
Formaat: pdf

Uitkomst stap 2 scenarioateliers/input stap 3 lokale ateliers Amsterdam
Inhoud: Posters met drie ruimtelijke scenario’s voor energieopwekking, met verschillende mogelijkheden voor o.a. zonnevelden en windturbines.
Datum: 25 oktober 2019
Formaat: pdf

Banner bouwstenen en randvoorwaarden scenario’s Amsterdam
Datum: 25 oktober 2019
Formaat: pdf

Fotodocument stap 1 Amsterdam
Inhoud: Inventarisatie van de ruimtelijke en energetische situatie in deelregio Amsterdam
Datum: 15 oktober 2019
Link naar documenten

Haarlemmermeer

Fotodocument stap 1 Haarlemmermeer
Inhoud: Inventarisatie van de ruimtelijke en energetische situatie in deelregio Haarlemmermeer
Datum: 15 oktober 2019
Link naar documenten

Amstelland

Uitkomst stap 2 scenarioateliers/input stap 3 lokale ateliers Amstelland
Inhoud: Posters met drie ruimtelijke scenario’s voor energieopwekking, met verschillende mogelijkheden voor o.a. zonnevelden en windturbines.
Datum: 16 januari 2020
Link naar documenten

Presentatie lokaal scenarioatelier Amstelland
Inhoud: Presentatie lokaal scenario atelier Amstelland
Datum: 9 januari 2020
Link naar documenten

Fotodocument stap 1 Amstelland
Inhoud: Inventarisatie van de ruimtelijke en energetische situatie in deelregio Amstelland
Datum: 15 oktober 2019
Link naar documenten

Gooi en Vechtstreek

Presentatie lokaal scenarioatelier Gooi en Vechtstreek
Inhoud: Presentatie lokaal scenarioatelier Gooi en Vechtstreek
Datum: 16 januari 2020
Link naar documenten

Uitkomst stap 2 scenarioateliers/input stap 3 lokale ateliers Gooi en Vechtstreek
Inhoud: Posters met drie ruimtelijke scenario’s voor energieopwekking, met verschillende mogelijkheden voor o.a. zonnevelden en windturbines.
Datum: 22 november 2019
Link naar documenten

Fotodocument stap 1 Gooi en Vechtstreek
Inhoud: inventarisatie van de ruimtelijke en energetische situatie in deelregio Gooi en Vechtstreek
Datum: 15 oktober 2019
Link naar documenten

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord