Welkom bij energieregio

Noord-Holland Zuid

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. We zijn op weg!

Het complete, eerlijke verhaal 

Het verhaal van de RES is tot nu vooral een verhaal geweest over de opgave uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te reduceren en de energietransitie die hiervoor nodig is. Het verhaal van de noodzaak dus. Dat verhaal gaat voorbij aan andere aspecten van de energietransitie, zoals de voordelen en kansen, maar ook de zorgen die mensen zich maken over de schade en hinder van windturbines. Daarom is het tijd voor een nieuw verhaal – het complete en eerlijke verhaal. What Design Can Do (WDCD) vroeg vijftien deskundigen wat dat zou kunnen zijn.

Lees verder

Nieuw knelpunt voor energielevering op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2 weken een update over de knelpunten op het elektriciteitsnet. Op 28 oktober is daarbij ook een update gegeven over Zaanstreek Waterland en een aangrenzend gebied in Amsterdam-Noord. In deze gebieden is de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Vanwege de snelle ontwikkelingen verwacht Liander bovendien dat op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat. Een speciale Taskforce zet zich in voor tijdige en mogelijk versnelde netuitbreidingen.

Lees verder

“Als voorstander moet je brutaal zijn om gehoord te worden”

Een overweldigende meerderheid van de jongeren staat achter de plannen voor meer duurzame energie. Toch praten nog weinig jongeren mee in het RES-proces. JongRES spant zich in om meer jongeren te betrekken. Wat heeft de organisatie tot nu bereikt? En wat hoopt ze nog te bereiken? “De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn de push om jongeren en lokale bestuurders met elkaar in contact te brengen”, aldus Joachim Schellekens en Steven Heshusius van Jong RES Noord-Holland. Jongeren zijn er klaar voor. Daarbij mogen ze best brutaler zijn, menen ze.

Lees verder

Wat is de RES
RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Locaties en keuzes

Proces van de RES

Proces

Waarom is de RES nodig  Energieprojecten houden niet op bij een gemeentegrens

Energietransitie

Processchema

Proces 

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Wie gaat het doen

Meedoen
Iedereen kan meepraten

Proces

Onze opgave, ambitie en toekomst

Elke regio in Nederland heeft de opgave van het Rijk om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In onze energieregio Noord-Holland Zuid zien we al talloze initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. De komende periode inventariseren we wat er in onze energieregio speelt en wat de verdere mogelijkheden zijn. Op basis hiervan bundelen we de krachten: lokale en regionale partijen, overheid en niet-overheid. Samen maken we de Regionale Energiestrategie. Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Maar we blijven flexibel. De energietransitie kost veel tijd, zal zeker tot discussie leiden, maar biedt ook kansen. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en nemen we de tijd om scenario’s zorgvuldig uit te voeren.

  • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
  • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
  • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
  • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord