Welkom bij energieregio

Noord-Holland Zuid

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. We zijn op weg!

Meer over het proces

10 feiten die je over de RES moet weten

De RES 1.0 komt dichterbij. Zoekgebieden worden geconcretiseerd en veel gemeenten zijn of gaan hierover in gesprek met hun bewoners. Daarbij blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we 10 feiten op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? En waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Op onze site en op de site van de NP RES staan nog veel meer feiten en cijfers. En antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees verder

“Maak de energietransitie normaal”

“Zorg dat je het overal 'per toeval' tegenkomt.” En “Elke gemeente zou een iconisch energieproject moeten hebben.” Dit zijn twee uitspraken van jongeren die deel hebben genomen aan de Jongerentafel. Samen met Jong RES Nederland en de Participatiecoalitie Noord-Holland organiseerden we 4 interactieve bijeenkomsten om jongeren mee te laten praten over de Regionale Energiestrategie. We gingen met ze in gesprek over o.a. het bod uit de concept-RES, hun afwegingskader en hoe we de RES kunnen laten slagen. De mening van de jongeren is uitgewerkt in vijf adviezen, die opgenomen worden in de RES 1.0.

Lees verder

“Warmtetransitie is de meest complexe opgave – we moeten zo snel mogelijk beginnen”

Om CO2-uitstoot terug te dringen moeten aardgas en andere fossiele brandstoffen als bron van warmte worden vervangen door duurzame energie. Doel van de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) is om daar regionaal mee aan de slag te gaan. Het Warmte/Koudeprogramma van de Metropoolregio Amsterdam heeft de opdracht gekregen om voor Noord-Holland Zuid de RSW in de RES 1.0 uit te werken. Warmteregisseur Arie-Willem Bijl staat bij deze uitwerking aan het roer. Hij neemt ons mee in de wereld van de warmtetransitie.

Lees verder

Wat is de RES RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Locaties en keuzes

Proces van de RES Concept-RES gereed, naar een RES 1.0

Proces

Waarom is de RES nodig  Energieprojecten houden niet op bij een gemeentegrens

Energietransitie

Processchema

Proces 

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Wie gaat het doen

Meedoen iedereen kan meepraten

Proces

Onze opgave, ambitie en toekomst

Elke regio in Nederland heeft de opgave van het Rijk om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In onze energieregio Noord-Holland Zuid zien we al talloze initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. De komende periode inventariseren we wat er in onze energieregio speelt en wat de verdere mogelijkheden zijn. Op basis hiervan bundelen we de krachten: lokale en regionale partijen, overheid en niet-overheid. Samen maken we de Regionale Energiestrategie. Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Maar we blijven flexibel. De energietransitie kost veel tijd, zal zeker tot discussie leiden, maar biedt ook kansen. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en nemen we de tijd om scenario’s zorgvuldig uit te voeren.

  • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
  • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
  • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
  • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord