Welkom bij energieregio

Noord-Holland Zuid

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES) om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. We zijn op weg!

“Het elektriciteitsnet is een cruciale schakel in de uitvoering van de RES”

In de RES 1.0 is op grond van draagvlak vaak gekozen voor op zon op dak. Die keuzes zijn niet altijd even gunstig voor het elektriciteitsnet. “Essentieel onderdeel in de uitvoering van de RES’en is de aansluiting op het elektriciteitsnet”, aldus Marjolijn Bonnike, relatiemanager bij netbeheerder Liander. “In de uitwerking van de zoekgebieden is het daarom belangrijk dat we gaan faseren. Want we kunnen niet al het werk aan het elektriciteitsnet tegelijk uitvoeren.”

Lees verder

“Monitoring van de voortgang wordt nu heel belangrijk”

Meer dan een rijdende trein was het RES-proces een voorbijvliegende raket waar programmamanager Roos Peeters zich begin vorig jaar aan vastgreep. Programmamanager Wies Thesingh was al eerder bij het RES-proces betrokken. Beiden brachten hun eigen invalshoek en expertise mee. “Voor de RES heb je een schaap met vijf poten nodig en daarom werken Noord en Zuid als team samen aan deze klus”, aldus Thesingh. Nu de RES 1.0 is opgeleverd, werkt het management samen met de stuur- en werkgroepen toe naar de uitvoering.

Lees verder

Ambitie van 2,7 TWh haalbaar met ruimte voor zorgvuldige afweging

De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij de warmtetransitie wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte voor een zorgvuldige afweging. Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van deze ambitie is om tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten te komen door middel van zorgvuldige participatie en het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom per project. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit.

Lees verder

Wat is de RES
RES staat voor de Regionale Energiestrategie

Locaties en keuzes

Proces van de RES
Concept-RES gereed, naar een RES 1.0

Proces

Waarom is de RES nodig  Energieprojecten houden niet op bij een gemeentegrens

Energietransitie

Processchema

Proces 

Wie maakt de RES
Dit doen we samen

Wie gaat het doen

Meedoen
Iedereen kan meepraten

Proces

Onze opgave, ambitie en toekomst

Elke regio in Nederland heeft de opgave van het Rijk om een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. In onze energieregio Noord-Holland Zuid zien we al talloze initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en energiebesparing. De komende periode inventariseren we wat er in onze energieregio speelt en wat de verdere mogelijkheden zijn. Op basis hiervan bundelen we de krachten: lokale en regionale partijen, overheid en niet-overheid. Samen maken we de Regionale Energiestrategie. Onze bijdrage aan de CO2-reductie van het Klimaatakkoord.

Maar we blijven flexibel. De energietransitie kost veel tijd, zal zeker tot discussie leiden, maar biedt ook kansen. Daarom wordt de RES elke twee jaar geactualiseerd. Hiermee creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en nemen we de tijd om scenario’s zorgvuldig uit te voeren.

  • In 2030 de C02-uitstoot verminderen met 50% en tot 95% in 2050
  • In 2030 35 TWh aan grootschalige opwek (zon en wind) op land
  • Woningen en bedrijven geleidelijk af van verwarming door aardgas
  • Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (zon, wind en duurzame warmte)

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord