Cookies en privacy

Privacyverklaring

Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ heeft de website https://energieregionhz.nl/ ontwikkeld en de daarbij behorende nieuwsbrief. Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of informatie en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Achternaam
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie of het invullen van een webformulier.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ verwerkt uw persoonsgegevens om u informatie, gekoppeld aan onze werkzaamheden te kunnen doen toekomen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij uitwisseling van uw gegevens aan anderen die betrokken zijn bij de Regionale Energie Strategie NHZ, met het doel kennisdeling- en uitwisseling, vragen we vooraf expliciet toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Programma Regionale Energie Strategie NHZ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energieregionhz.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Programma Regionale Energie Strategie NHZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@energieregionhz.nl.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?
Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of smartphone van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware verspreiden.

Weten cookies wie ik ben?
Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruiken wij?
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd.

Analytische cookies
We maken op deze website gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht (statistieken) in het gebruik van deze website. Het gebruik van deze cookies voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze gegevens kunnen wij onder andere onze website optimaliseren. Vind je dit niet voldoende dan kun je Google Analytics blokkeren met de volgende dienst van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies bij sociale knoppen
Op de site kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Cookies voor inhoud van derden als Youtube
Op webpagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord