RES 1.0

Downloadpagina


Op deze pagina kun je de volgende documenten downloaden:

  • De RES 1.0: een online PDF bestaande uit een hoofddocument met bijlagen
  • Een samenvatting
  • Zes katernen met achtergrondinformatie
  • Energieregiokaart Noord-Holland Zuid
  • Deelregiokaarten Amstelland, Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland

Wij willen het milieu ontzien. Daarom zijn de documenten online PDF’s en niet geschikt om te printen.

Samenvatting


PDF 12,8 Mb

Uitvoeringsprogramma


PDF 2 Mb

RES-proces van startnotitie tot RES 1.0


PDF 2 Mb

MER en milieueffecten


PDF 2.3 Mb

Innovatie

PDF 4,1 Mb

Energie-infrastructuur


PDF 1,7 Mb

Rollen, beleidskaders en instrumenten overheden


PDF 84,6 Mb

Thematafels


PDF 4 Mb

Kaart Energieregio Noord-Holland Zuid


PDF 2.9 Mb

Kaart Deelregio Amstelland


PDF 16 Mb

Kaart Deelregio Amsterdam


PDF 3 Mb

Kaart Deelregio Gooi en Vechtstreek

PDF 14 Mb

Kaart Deelregio Haarlemmermeer

PDF 15 Mb

Kaart Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland

PDF 13 Mb

Kaart Deelregio Zaanstreek/Waterland

PDF 13 Mb

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord