Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie wordt gefaciliteerd door de programmaorganisatie RES Noord-Holland Zuid, die in opdracht werkt van de 33 overheden. Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie? Stel ze aan ons.

Programmamanager

Marco Berkhout
Mail info@energieregionhz.nl


JongRES

Jong RES Nederland zet zich in om de stem van de jongeren mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). 

Mail Nh-zuid@jongresnederland.nl

Stuur ons een e-mail

Algemeen e-mailadres
Mail info@energieregionhz.nl

Heeft u vragen over de RES Noord-Holland Zuid? Dan kunt u die in dit formulier aan ons stellen. Voor volksvertegenwoordigers (bijv. raadslid, statenlid, fractielid) is het mogelijk om via dit formulier technische vragen te stellen.

Participatiecoalitie Noord-Holland

De Participatiecoalitie Noord-Holland is een samenwerkingsverband van Vereniging Energiecoöperaties en – initiatieven Noord Holland (VEINH) en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). Zij ondersteunt energieregio’s en gemeenten bij het betrekken van bewoners in de energietransitie.

Lees meer

Contactgegevens gemeenten

Wilt u meedoen of meedenken over locaties voor windturbines of zonneweides in uw omgeving, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt.

Lees meer

Regionale Energiestrategie gaat ons helpen samenwerken

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt.

Het opstellen van een Regionale Energiestrategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een Regionale Energiestrategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een Regionale Energiestrategie (RES) maken we samen!

Heeft u vragen over de RES Noord-Holland Zuid? Dan kunt u die in dit formulier aan ons stellen. Voor volksvertegenwoordigers (bijv. raadslid, statenlid, fractielid) is het mogelijk om via dit formulier technische vragen te stellen.

Wilt u meer weten of heeft u suggesties, neem dan contact met ons op via info@energieregionhz.nl. Ook kunt u kijken bij veelgestelde vragen.

Marco Berkhout
Programmamanager Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Programmaorganisatie RES Noord-Holland Zuid (NHZ)

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de 33 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij deze overheden: de 29 gemeenten, de provincie en de 3 waterschappen.

De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces om te komen tot de RES. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Stuurgroep RES NHZ, deze zorgt voor de procesbewaking. In de Stuurgroep RES NHZ zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de 6 deelregio’s (Zaanstreek/Waterland, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond & Zuid-Kennemerland en Amstelland), de provincie Noord-Holland, het waterschap Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, waterschap Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) en de netbeheerders (Liander en Stedin). Op basis van de agenda wordt de stuurgroep uitgebreid met vertegenwoordigers van Energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie en (duurzame) energiebedrijven.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord