Contactgegevens gemeenten

Bij de uitwerking naar de RES 1.0 worden alle belanghebbenden betrokken. Ook bij de besluitvorming in uw gemeente over de RES 1.0 en bij de vastlegging van de RES 1.0 in omgevingsbeleid zijn er momenten van inspraak. Heeft u vragen of wilt meedoen en meedenken, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt.

Deelregio Amsterdam

Deelregio Amstelland

Deelregio Haarlemmermeer

Deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland

Deelregio Zaanstreek/Waterland

Deelregio Gooi- en Vechtstreek

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord