Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

Wanneer: Donderdag 17 maart, 15.00 – 16.45 uur
Waar: Online
Voor wie: wethouders, gemeenteambtenaren, initiatiefnemers van zonne- en windparken, energiecoöperaties, raadsleden, en overige geïnteresseerden.

Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

De RES is een volgende fase ingegaan. De zoekgebieden die voor zonne- en windenergie zijn aangewezen, worden nu stap voor stap concreet gemaakt en waar mogelijk ingevuld met zonne- en windparken. Dat vraagt actie van gemeenten, van initiatiefnemers, van omwonenden, van natuurorganisaties en soms van de provincie en andere stakeholders. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat er voldoende snelheid in de uitvoering zit en er genoeg draagvlak is?

Samen met de Participatiecoalitie Noord-Holland organiseert de RES-programmaorganisatie op donderdag 17 maart de kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden – lessen uit de praktijk’. Tijdens deze kennissessie bespreken we kort de lessen uit de evaluatie van de communicatie en participatie bij de RES 1.0 in Noord-Holland. We gaan vooral in op ervaringen uit de praktijk en de do’s en don’ts als het gaat om participatie bij de uitwerking van zoekgebieden.

  • Welke aanpakken werken goed? Welke minder goed? Maak je eerst een afwegingskader? Of ga je met initiatiefnemers aan de slag met de invulling?
  • Hoe organiseer je de samenwerking tussen raad, wethouders en ambtenaren? Hoe ga je om met zorgen van bewoners en betrokkenen?
  • Wat doe je als een participatieproces ontspoort?
  • Of wat als er te weinig inwoners reageren?
  • Wat is er nodig in een goede samenwerking tussen gemeenten en initiatiefnemers?

Aan de gesprekstafel zitten onder andere Participatiecoalitie Noord-Holland, gemeente Diemen, Windalarm, HVC en Energiecoöperatie West-Friesland.

Programma

15.00 Welkom door Matthijs Wind (dagvoorzitter) en Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie NH.

15.05 Belangrijkste lessen uit de evaluatie ‘communicatie en participatie RES 1.0 NHN en NHZ’ door Marco Berkhout, programmamanager RES NHZ.

15.15 Wat leren we van het RES-proces in Diemen?
Diemen heeft serieuze ambities voor zonne- én windenergie. Hoe hebben zij de participatie georganiseerd? Wat waren belangrijke feedback- en bijstuurmomenten? En hoe stemmen zij af met  buurgemeente Amsterdam, en met  Windalarm?

Aan tafel: Matthijs Sikkes-van den Berg (wethouder Diemen), Markus Schmid (beleidsadviseur energietransitie, gemeente Diemen), Naut Kusters (Windalarm), Juliane Kürschner (beleidsadviseur energietransitie Amsterdam).

15.50 Pauze

16.00 Ervaringen in West-Friesland met participatie
De zeven West-Friese gemeenten maken gezamenlijk een afwegingskader voordat de zoekgebieden verder worden ingevuld. Tegelijk zijn er heel mooie zonneparken met veel draagvlak gerealiseerd, zoals Tripkouw. Wat is het geheim van hun aanpak?

Aan tafel: Rick Beugels (beleidsadviseur gemeente Koggenland), Jilt Sietsma (business ontwikkelaar zon & wind HVC / Tripkouw), Sjon Wagenaar (energiecoöperatie West-Friesland & raadslid Drechterland)

16.30 Samenvatting van de belangrijkste do’s en don’ts.

16.40-16.45 Afsluiting door dagvoorzitter

Deze kennissessie organiseren we samen met de Participatiecoalitie Noord-Holland. De sessie is online en wordt live uitgezonden. In de chat kan je vragen stellen. Je kunt je tot en met 16 maart aanmelden. De uitzending is terug te kijken op onze website.

Vorige kennissessies

Bekijk andere kennissessies terug

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord