Kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’

Wanneer: Donderdag 2 december, 15.00 – 17.00 uur
Waar: In de studio (beperkt aantal plaatsen) of online
Voor wie: RES, RO en juridische ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers en initiatiefnemers betrokken bij het RES-proces

De kennissessie is vanaf 15.00 uur hieronder te volgen.

Hoe kom je van ambitie naar verankerd zoekgebied? Hoe breng je een zoekgebied tot een vergund project? En hoe ga je van vergund project naar realisatie? In de kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’ op donderdag 2 december van 15.00-17.00 uur gaan we hierover met elkaar in gesprek. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma en praktijkervaringen van gemeenten, provincie en betrokken partijen lopen we de verschillende fasen door. Aan bod komen o.a. de verankering van het omgevingsinstrumentarium, samenwerking met initiatiefnemers en monitoring. 

Programma

 • 15.00 uur – Welkom
 • 15.05 uur – Fase 1: van ambitie naar verankerde zoekgebieden en locaties in samenhang met netinfrastructuur. In gesprek over:
  – Verankering omgevingsinstrumentarium. 
  – Regie op bovenregionale clusters van zoekgebieden)  
  – Afspraken gemeente grensoverschrijdende, gemeente-aangrenzende zoekgebieden. Hoe werkt dat in de praktijk.
 • 15.40 uur – Fase 2: Van zoekgebieden en locaties naar vergund projecten aan te sluiten op netinfrastructuur. In gesprek over:
  – Samenwerking gemeente, initiatiefnemer en omgeving
  – Hoe krijgt adviesrol veiligheidsregio vorm in deze fase?
 • 16.15 uur – Fase 3: Van vergunde projecten naar gerealiseerd project aangesloten op netinfrastructuur. In gesprek over:
  – Welke afspraken maken initiatiefnemer, netbeheerder en omgeving met elkaar?
 • 16.30 uur – Monitoring met Martha Klein van de provincie Noord-Holland
 • 16.45 uur – Hoe nu verder? In gesprek met Saskia Jansma van de gemeente Heerhugowaard en Peter van Dorsten van de gemeente Alkmaar.

Vorige kennissessies

Bekijk andere kennissessies terug

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord