Thematafel Energie-infrastructuur

De energie-infrastructuur is misschien wel de belangrijkste schakel in de energietransitie. Tijdens het RES-proces is veelvuldig gesproken over de ontwikkelingen rondom de infrastructuur. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn de mogelijkheden en knelpunten binnen de bestaande infrastructuur en hoe de infrastructuur zich gaat ontwikkelen. Hoe houden we het betaalbaar? En is het mogelijk om de verschillende energienetwerken op elkaar af te stemmen? Het zijn vragen die op verschillende klimaattafels terecht zijn gekomen en die alleen kunnen worden beantwoord in onderlinge afstemming.

Onderzoeksvragen

Aan het begin van de thematafel zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

  • Welke relevante ontwikkelingen hebben invloed op de energienetwerken in Noord-Holland en welke gevolgen hebben deze op de realisatie van de doelstellingen van de RES? 
  • Hoe kunnen we zon-op-dak stimuleren in congestiegebieden? 
  • Waar liggen mogelijkheden voor innovatieve oplossingen zoals waterstof en smart grids? 
  • Hoe kan opslag een rol vervullen in de ontwikkeling van de elektriciteitsinfrastructuur? 

Eindproduct

Als resultaat van de thematafel ‘Energie-infrastructuur’ is met de deelnemers een katern opgesteld. Dit katern beschrijft de veranderingen in het energiesysteem als geheel. Het focust daarbij op de energie-infrastructuur. De energie-infrastructuur verbindt de energiebronnen met energiegebruikers. Niet alleen de nieuwe energiebronnen zoals windturbines en zonnepanelen hebben invloed op de energie-infrastructuur, ook de groeiende elektriciteitsvraag door nieuwbouw, elektrisch vervoer, enz. Daarnaast komen er nieuwe energiedragers, zoals waterstof. Ook hiervoor is infrastructuur nodig.

Het katern geeft antwoorden op vragen over de ontwikkelingen in de infrastructuur in Noord-Holland. Het bestaat uit vier delen:

•          De huidige infrastructuur en veranderingen door de energietransitie

•          Vraag en aanbod van energie in Noord-Holland in 2020 en 2030

•          De rol van opslag, waterstof en smart grids in de toekomstige infrastructuur

•          De samenhang met andere trajecten naast de RES

Deelnemers

Liander, provincie Noord-Holland, TENNET, Gasunie, ambtenaren deelregio’s, NZKG, veiligheidsregio’s, Rijksoverheid (RVO, Netbeheer NL).

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord