Thematafel Energie-infrastructuur

Misschien wel de belangrijkste schakel in de energietransitie is de energie-infrastructuur. Tijdens het RES-proces is veelvuldig gesproken over de ontwikkelingen rondom de infrastructuur. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn de mogelijkheden en knelpunten binnen de bestaande infrastructuur en hoe de infrastructuur zich naar de toekomst gaat ontwikkelen. Hoe houden we het betaalbaar? En is het mogelijk om de verschillende energienetwerken op elkaar af te stemmen? Het zijn vragen die op verschillende klimaattafels terecht zijn gekomen en die alleen kunnen worden beantwoord in onderlinge afstemming.

Onderzoeksvragen

  • Welke relevante ontwikkelingen hebben invloed op de energienetwerken in Noord-Holland en welke gevolgen hebben deze op de realisatie van de doelstellingen van de RES? 
  • Hoe kunnen we zon-op-dak stimuleren in congestiegebieden? 
  • Waar liggen mogelijkheden voor innovatieve oplossingen zoals waterstof en smart-grids? 
  • Hoe kan opslag een rol vervullen in de ontwikkeling van elektriciteitsinfrastructuur? 

Deelnemers

Liander, provincie Noord-Holland, TENNET, Gasunie, ambtenaren deelregio’s, NZKG, veiligheidsregio’s, Rijksoverheid (RVO, Netbeheer NL).

Meer weten?

Voor meer informatie over deze thematafel kunt u contact opnemen met programmamanager Marco Berkhout, berkhoutm@noord-holland.nl.

Ga terug naar de thematafels

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord