Nieuw knelpunt voor energielevering op het elektriciteitsnet in Noord-Holland 

Liander publiceert elke 2 weken een update over de knelpunten op het elektriciteitsnet. Op 28 oktober is daarbij ook een update gegeven over Zaanstreek Waterland en een aangrenzend gebied in Amsterdam-Noord. In deze gebieden is de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Vanwege de snelle ontwikkelingen verwacht Liander bovendien dat op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.  Om problemen op het elektriciteitsnetwerk op te lossen, investeert Liander de komende vijf jaren ruim 2 miljard euro in Noord-Holland. Daarbij werken Liander, Tennet en de provincie Noord-Holland samen in de Taskforce Energie-infrastructuur.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Ons elektriciteitsnet is echter niet ingesteld op de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden, zoals de sterk groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het recordtempo waarin huizen gebouwd worden en de verduurzaming van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit. Door de drukte op het net hebben meerdere elektriciteitsstations in Noord-Holland hun maximale capaciteit bereikt, waaronder nu ook elektriciteitsverdeelstation Wijdewormer in Wormerland in de regio Zaanstreek-Waterland en station Vliegenbos in het oosten van Amsterdam Noord. 

Structurele capaciteitsuitbreiding komt naar verwachting beschikbaar vanaf medio 2025. De komende jaren verzet de netbeheerder daarvoor veel werk: 

  • In Zaanstreek-Waterland worden vijf bestaande stations in de regio rond Zaanstad en Purmerend verzwaard, waaronder station Wijdewormer. Verder worden vier nieuwe stations bijgebouwd. De verzwaring van station Wijdewormer is randvoorwaardelijk voor een groot deel van de netverzwaringen. Hierop vertragen heeft gevolgen voor de regio. 
  • In Amsterdam Noord wordt elektriciteitsverdeelstation Noord-Papaverweg uitgebreid en er wordt een nieuw station gebouwd in Buikslotermeer.

Taskforce Energie-infrastructuur

Liander, Tennet en de provincie Noord-Holland werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur. Zij zet zich ervoor in dat deze netuitbreidingen tijdig worden gerealiseerd en onderzoekt waar mogelijk versneld uitgevoerd kan worden. Gemeenten en provincie hebben een belangrijke rol bij het creëren van ruimte, het doorlopen van procedures en het afgeven van vergunningen. Intussen biedt de Taskforce hulp bij innovatie en slimme netoplossingen die geen extra transportcapaciteit vragen. Tot slot brengt de Taskforce prioriteit aan in de verschillende grote opgaven die impact hebben op de energie-infrastructuur. Door deze grote opgaven goed te programmeren, kan beter worden ingeschat wat nodig is voor het bouwen van een integraal toekomstbestendig energiesysteem voor 2050, waarbij energieopslag, uitwisseling van energiedragers door bijvoorbeeld de inzet van waterstof, distributie, vraag en productie op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt om het maken van gezamenlijke keuzes in de regio. 

Voor een actueel overzicht van de knelpunten: https://www.liander.nl/transportcapaciteit/noord-holland

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord