“Als voorstander moet je brutaal zijn om gehoord te worden”

Een overweldigende meerderheid van de jongeren staat achter de plannen voor meer duurzame energie. Toch praten nog weinig jongeren mee in het RES-proces. JongRES spant zich in om meer jongeren te betrekken. Wat heeft de organisatie tot nu bereikt? En wat hoopt ze nog te bereiken? “De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn de push om jongeren en lokale bestuurders met elkaar in contact te brengen”, aldus Joachim Schellekens en Steven Heshusius van JongRES Noord-Holland. Jongeren zijn er klaar voor. Daarbij mogen ze best brutaler zijn, menen ze.

Verreweg de meeste jongeren zijn voorstander van de plannen voor meer duurzame energie. Dat blijkt uit een enquête van I&O Research, waaraan zo’n 8.000 jongeren meededen. De helft van de jongvolwassenen tussen 19 en 30 jaar wil bovendien meedenken over die plannen. De landelijke JongRES is twee jaar geleden opgericht om dat te stimuleren. Joachim Schellekens vertegenwoordigt daarbij de jongeren van Noord-Holland Zuid. “Ik ben energietransitie-adviseur bij Berenschot en zit dus goed in het onderwerp. Tegelijk wilde ik actiever buiten mijn werk om mijn stem laten horen. JongRES is voor mij een mooie manier om daar invulling aan te geven.”

Steven Heshusius, die jongeren van Noord-Holland Noord vertegenwoordigt, heeft dezelfde motivatie. “Ik werk ook in de duurzame-energiesector, ik ben researcher bij Dutch New Energy, een onderzoeksbureau op het gebied van zonne-energie. Ik woon in Alkmaar en zag dat JongRES een vertegenwoordiger voor de regio zocht. Ik vind het goed om op heel lokaal niveau de stem van jongeren te laten horen.” 

Pragmatischer

Het netwerk van JongRES Noord-Holland was eerst nog beperkt. Aan de jongerentafel die JongRES vorig jaar organiseerde, hebben zo’n 60 jongeren deelgenomen. Joachim: “In totaal hebben we sindsdien zo’n 150 jongeren gesproken in allerlei settings. Ze hebben echt een positieve kijk op zon- en windenergie – ze vinden het gaaf omdat het klimaatverandering helpt tegen te gaan. Het is een ander geluid dan dat van de 50-plusser die het kommer en kwel vinden dat het landschap verandert.” Steven: “Jongeren zijn een stuk pragmatischer. Ze zeggen: ‘We moeten nu iets doen en energieprojecten in het landschap zijn daar onderdeel van.’ Natuur en landschap zijn belangrijk, maar de energietransitie is nog belangrijker.”

Vanuit de Jongerentafels in Noord-Holland is een kernteam gevormd van ongeveer twintig jongeren. “We spreken om de paar weken met elkaar. We hebben samen een position paper opgesteld die naar de provincie en gemeenten zijn gegaan. Verder houden we elkaar via een appgroep op de hoogte van ontwikkelingen. Een aantal van ons zit ook bij bijeenkomsten over de voorbereiding van de RES 2.0. Zij doen de rest van de groep verslag van zulke bijeenkomsten.” 

Goede band

Aan de Jongerentafels gingen de jongeren ook in gesprek met wethouders van hun eigen gemeente. “De gesprekken waren enerzijds om jongeren mee te nemen in hoe het werkt bij gemeenten en anderzijds om wethouders te laten horen hoe jongeren aankijken tegen de energietransitie”, aldus Joachim. “In een aantal gemeenten, zoals bijvoorbeeld Diemen, is een goede band ontstaan tussen de wethouder en jongeren. Ze hebben elkaar na de Jongerentafel regelmatig gesproken en checken bij elkaar welke ideeën resoneren. Dat moet in elke gemeente gaan gebeuren of het moet geïntensiveerd worden.” 

Ondanks deze wapenfeiten zijn nog steeds te weinig jongeren betrokken bij de RES. Hoe wil JongRES daar verandering in brengen? Steven: “Iedere gemeente zou een jongerenambassadeur moeten aanstellen en deze ambtelijke ondersteuning geven. Jongeren kunnen andere jongeren beter bereiken vanwege hun lokale netwerk. De ambassadeur kan informatie ophalen en delen.” “Verder adviseren wij gemeenten die een burgerberaad willen organiseren ervoor te zorgen dat 40% van de deelnemers onder de 35 jaar is”, vervolgt Joachim. “Hierdoor zorg je voor voldoende sterke vertegenwoordiging van mensen die nog lang in die regio zullen wonen.” 

Aanbevelingen aan politiek

De aanbevelingen van Jong RES zijn verzameld in een position paper voor de gemeenteraadsverkiezingen en rondgestuurd aan alle politieke partijen van de 46 gemeenten in Noord-Holland. Joachim: “We hopen dat alle partijen onze aanbevelingen overnemen, zodat ze straks ongeacht de samenstelling van de coalitie de aanbevelingen van de jongeren uitvoeren en daarnaast jongeren meer betrekken. De verkiezingen zijn de push om de lokale bestuurders en jongeren met elkaar in contact te brengen. Daarom willen we ook vlak voor de verkiezingen een festival organiseren, waar jongeren en lokale politieke partijen met elkaar in gesprek gaan. Het moet echt festivalachtig worden, met muziek en foodtrucks.”

In het position paper staat verder dat het bod van 6,3 TWh – van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid samen – wat JongRES betreft zeker gehaald moet worden. “Daarvoor moeten we toe naar een enthousiaster verhaal over de energietransitie”, aldus Steven. “Daarom zeggen we: Ga voor iedere gemeente aan de slag met een iconisch project. In Koggenland stellen inwoners bijvoorbeeld voor om een zonnepark te ontwikkelen waar de inkomsten van de opwek gebruikt worden voor de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden in het gebied. Iconische projecten zijn nodig om te laten zien dat de energietransitie ook lokaal voordelen oplevert.”

Luidere stem

Al met al moeten jongeren hun stem meer en luider laten horen. Steven: “We proberen mee te doen in het beleidsproces, enige nuance is wel belangrijk. Tegelijk willen we meer voor elkaar krijgen. We hebben het over onze toekomst, dus we moeten ook stelling durven nemen. Tegenstand krijgt makkelijker aandacht dan voorstand – wat brutaler zijn mag en moet.”

“JongRES heeft recent een stuk geschreven over het feit dat windmolens altijd onderdeel zijn geweest van het Noord-Hollandse landschap”, vertelt Joachim. “Het stuk kwam lastig in de krant, terwijl in dezelfde periode wel vijf artikelen van tegenstanders geplaatst werden. Media zijn tuk op tegenstand. Dat je vóór iets bent, is helaas geen sexy boodschap. Toch moeten we juist dat geluid naar buiten krijgen. En dat geluid komt niet van een enkele dromerige jongere, maar van een ruime meerderheid van de jongeren. Op basis van die cijfers willen we het gesprek aan en samen met bestuurders de transitie laten slagen.” 

 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord