Beoordelingskader RES

Hoe worden de 30 regionale energiestrategieën straks beoordeeld? Voldoen ze aan de kaders uit het Klimaatakkoord? Zijn de ideeën ambitieus genoeg, en niet te vaag? Zeeland heeft de primeur. Hun concept RES doorstond de ‘botsproef’.

Het Nationaal Programma RES rekent de concept-strategieën van alle 30 energieregio’s in Nederland door en beoordeelt deze aan de hand van een beoordelingskader. Wordt de totale opgave gehaald? Zijn het proces, de gekozen maatregelen en ruimtelijke uitgangspunten in orde? Wordt er rekening gehouden met de energie infrastructuur? Wanneer de opgave van 35 TWh duurzame opwek in 2030 niet gehaald wordt, kan dit voor een energieregio leiden tot ‘een goed gesprek met’ en een extra opgave. In het uiterste geval kan het leiden tot een projectbesluit van provincie of Rijk.

Beoordelingskader RES

Op 22 augustus j.l. werd de Zeeuwse concept RES getoetst aan het landelijke kader en doorstond hun concept-RES deze zogenaamde ‘botsproef’. De botsproef ging als volgt. Zeeland kreeg de kans om hun concept-RES toe te lichten, op inhoud én proces. Vervolgens werd dieper ingegaan op de inhoud van de RES. Daarna werd deze in kleinere klankbordgroepen getoetst aan de vier landelijke kaders: optimaal ruimtegebruik, efficiëntie van het energiesysteem, optimale kwantiteit en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. In de klankbordgroepen zaten o.a. vertegenwoordigers van het Nationaal Programma RES, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, het Planbureau voor de Leefomgeving, Netbeheer Nederland, Interprovinciaal Overleg, de natuur- en milieufederaties en de Participatiecoalitie. Naast veel complimenten, kreeg Zeeland tips voor het verbeteren van het concept naar een eindversie. Het ging hierbij over het beter toelichten van de ruimtelijke keuzes, het toevoegen van een systeemstudie over energie-infrastructuur en het meer verweven van de inzet in de industrie en landbouw.

Meer informatie over de concept-RES in Zeeland.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord