Het lijkt nog ver weg. Deadline concept-RES juni 2020

Juni 2020 lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. De planning waarmee nu wordt gewerkt is dat vóór 1 juni 2020 alle gemeenten de concept-RES vrij geven aan het nationaal programma RES, inclusief eventuele wensen en bedenkingen voor de uitwerking van het concept naar de RES 1.0.

We willen dit proces zorgvuldig aanpakken, want één van de beoordelingscriteria van de concept-RES is bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Dit betekent dat belanghebbende partijen en inwoners de gelegenheid hebben om mee te denken over de RES. En dat gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen in het proces betrokken zijn.

De mijlpalen in het proces van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid zijn:

  1. van opgave
  2. naar scenario’s
  3. die lokaal worden verrijkt
  4. en worden samengevoegd tot een bod

Dit levert de onderstaande planning op:

De lokale verrijking van scenario’s uit stap 3 vindt plaats in elke gemeenten in de regio. In deze stap vindt het gesprek plaatst met lokale belanghebbende partijen, inwoners en bestuurders.  Een hele klus, want er zijn 47 gemeenten in de RES-regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Daarom werken we vanuit de programmaorganisaties nauw samen met de gemeenten.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord