Amsterdam biedt 0,7 TWh – Grote steden kunnen grote bijdragen leveren

Amsterdam kan nooit in de eigen energievraag voorzien, maar wil zo weinig mogelijk leunen op de omgeving. Als de mogelijkheden voor zon- en windenergie in de stad benut worden, is in 2030 80% van de elektriciteitsvraag van de huishoudens van Amsterdamse bodem. “We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij initiatieven in de stad en bewoners zeggenschap geven en laten mee profiteren”, aldus Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Wethouder Marieke van Doorninck op dak Hermitage. Foto: Gemeente Amsterdam/Roos Trommelen

In de provincie leeft het idee dat ze buiten de MRA de energie moeten opwekken voor Amsterdam. Wat vindt u daarvan?
“Daarom vind ik dat we als stad moeten bijdragen wat we kunnen. Ik ben me ervan bewust dat we nooit helemaal in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien, simpelweg vanwege het gebrek aan ruimte in een volle stad. Tegelijkertijd staat in onze RES dat we in 2030 0,7 TWh opwekken: 127 megawatt aan windenergie (283 GWh) en voor 400 megawatt aan zonne-energie (380GWh) op grote daken willen realiseren, naast 150 megawatt op kleine daken. Dat is een substantiële bijdrage, waarmee 80% van de elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens gedekt wordt door zon- en windstroom van Amsterdamse bodem.”

Hoe is het proces verlopen?
“Het RES-proces is volgens dezelfde stappen verlopen als voor de rest van Noord-Holland Zuid. In het begin was het even zoeken. Wat is een RES precies? Wat moet er allemaal in staan? Wij waren regelmatig het proefkonijn van de regio, omdat we voor liepen op de rest.  Dat komt omdat onze plannen uit de RES, ook terugkomen in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal die begin maart is verschenen. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal staat hoe we onze CO2 uitstoot met 55% gaan terugdringen in 2030. Dit raakt natuurlijk ook aan de opwek van schone energie. Hierdoor heeft Amsterdam de concept-RES sneller gereed dan de andere gemeentes in Noord-Holland Zuid. Toevallig zijn we daarmee ook de eerste in Nederland.”

Wat heeft Amsterdam gedaan om de inwoners mee te nemen in de RES?
“Een van de belangrijkste onderdelen van het traject vond ik de bijeenkomsten waar we samen met bewoners en lokale en regionale stakeholders de zoekgebieden voor zon- en windenergie hebben besproken. In die ‘ateliers’ hebben we goede gesprekken gevoerd over waar zonneweides en windmolens wel en niet wenselijk zijn. Daar kwam ook duidelijk de wens naar voren om groene gebieden, zoals landelijk Noord, te sparen. Naar aanleiding daarvan komt dit zoekgebied ook pas in beeld als we onze ambitie in de andere zoekgebieden écht niet redden.”

Wat zijn de meest kansrijk locaties voor hernieuwbare energie in Amsterdam? Heeft u al een beeld van het draagvlak voor deze locaties? Zijn er al initiatieven waarvan u denkt: Daar kunnen we verder mee? 
“Voor zon hebben we heel veel grote daken beschikbaar in de stad. Denk aan ziekenhuizen, scholen, eigen daken van gemeentelijke panden en sporthallen. Maar ook grote bedrijven willen graag meedoen. Ik snap wel dat zij zeggen: ‘gemeente, help me daarbij’. Daarom proberen we initiatiefnemers zo goed mogelijk te faciliteren als gemeente. En hoewel de kleine daken niet meetellen in de RES, moeten we die ook zeker niet onbenut laten. Tot nu toe is elk jaar het aantal zonnepanelen verdubbeld, dus ik ga ervan uit dat dat ons ook dit jaar weer lukt.

Een van de meest kansrijke locaties voor windenergie is wat mij betreft de Noorder-IJplas. Hier zijn we ook in gesprek met initiatiefnemers. Ons streven is minstens 50% lokaal eigendom te laten zijn, door bijvoorbeeld lokale energie-coöperaties deze locaties te laten ontwikkelen. Bij de Noorder-IJplas zie ik dit wel gebeuren, maar uiteraard in goed overleg met de omgeving.”

Stelt de energietransitie grenzen aan de groei van Amsterdam?
“Ik zie de energietransitie juist als een proces dat ons heel veel kansen gaat bieden. De lucht wordt schoner, de huizen worden beter geïsoleerd en er komt meer ruimte voor de fietser in plaats van voor de auto. In de stad zijn al duizenden Amsterdammers actief in clubs en projecten om energie te besparen of schoon op te wekken. Mensen vinden het leuk om zelf of met buurtgenoten mede-eigenaar te zijn van bijvoorbeeld zonnepanelen, onafhankelijk van grote energiebedrijven. Meer dan nu gaan we onze energie dicht bij huis en samen opwekken. Dat biedt kansen voor zeggenschap en delen in de winst.”

Wat is uw rol bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie?
“Als wethouder Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam wil ik laten zien dat wij als stad verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk schone energie op te wekken. Juist omdat Amsterdam niet in haar eigen energiebehoefte kan voorzien en dus leunt op de regio, wil ik de mogelijkheden die er zijn voor wind en zon zoveel mogelijk benutten. Daarmee wil ik een duidelijk signaal afgeven dat ook de grote steden een grote bijdrage kunnen leveren. Daarnaast kijk ik met onze buurgemeenten hoe we windmolens bij de gemeentegrenzen zo goed mogelijk kunnen inpassen. En ik zoek naar koppelkansen, bijvoorbeeld met Diemen langs het Amsterdam- Rijnkanaal.”

Wat is uw bijdrage aan de energietransitie als privépersoon?
“Ik ben, samen met mijn VVE, onderzoek aan het doen naar de maatregelen die we kunnen nemen om ons huis te verduurzamen. Daarnaast probeer ik zo min mogelijk te vliegen, ga ik het liefst met de fiets op vakantie en eet ik geen vlees.”

Lees hier meer over de Concept-RES van Amsterdam.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord