Afsluitend atelier ‘Foto Energie & Ruimte’

Afgelopen periode hebben zowel regionale betrokkenen en belanghebbenden, experts en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen samengewerkt om een feitelijk, compleet en actueel beeld (‘foto’) te krijgen van de regio. 

Zowel op het gebied van energie (elektriciteit en warmte) als de ruimtelijke situatie. Tijdens het afsluitend atelier op 27 juni willen we de leidende principes onderzoeken die voor de regio relevant zijn. Daarnaast delen we de eindversie van de foto. Dit atelier organiseren we samen met de RES-regio Noord-Holland Noord.

Vervolg na 27 juni

Met de (feitelijk) inventarisatie die we tot de zomer maken gaan we in het najaar aan de slag als landelijke het Klimaatakkoord is vastgesteld. Per deelregio worden enkele realistische scenario’s verkennend uitgewerkt. Deze helpen om samen met onze inwoners, lokale en regionale betrokkenen keuzes te maken en te komen tot een gezamenlijke ambitie voor zowel de opwekking van duurzame energie als het vinden van bruikbare warmtebronnen.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord