Samen werken aan de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid. We zijn begonnen!

‘Een Regionale Energie Strategie (RES) maken we samen, fijn dat jullie tijd maken om hier aanwezig te zijn‘, aldus Marco Berkhout, programmamanager RES Noord-Holland Zuid bij het welkomstwoord van het werkatelier ‘Foto Energie & Ruimte’.

Marco Berkhout, programmamanager RES Noord-Holland Zuid

Zo’n 75 regionale betrokkenen en belanghebbenden, experts en ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen kwamen op 5 juni in Claus Event Centre in Hoofddorp samen met als doel de ruimtelijk en energetische situatie van de 6 deelregio’s (Gooi- en Vechtstreek, Amsterdam, IJmond/Zuid-Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Haarlemmermeer en Amstelland) van Noord-Holland Zuid in beeld te brengen. Deze ‘foto’ van de regio is de basis voor de Energiestrategie.

Tijdens het atelier werd het beeld van de regio verder aangevuld door de deelnemers, zodat de foto een solide basis biedt om dit najaar keuzes te kunnen maken over waar nieuwe energie kan worden opgewekt en hoe we de warmtebronnen gaan verdelen. Hiervoor worden per gemeente inwoners, lokale en regionale betrokkenen uitgenodigd.

Deel deze informatie:
login bij Noord-Holland Zuid

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Zuid?

slot Log in

login bij Noord-Holland Noord

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Noord?

slot Log in

Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord