Waarom waterschappen ook warmteschappen worden

“Vroeger was slib afval en water gewoon water”, zegt Thea Fierens, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland en lid van de stuurgroep van Energieregio Noord-Holland Zuid. “Maar van slib kunnen we biogas maken en water biedt warmtekracht. Daarom onderzoeken we naast wind- en zonne-energie, ook de mogelijkheden van biogas en warmte uit water. Met name warmte uit water zal voor waterschappen een groot thema worden.”

Fotograaf: Reinder Weidijk

Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt een aanzienlijke rol in het proces van de RES. “We zijn deelnemer in vier Regionale Energiestrategieën en leveren zo een bijdrage aan de opgave waarvoor we in Nederland staan. De waterschappen hebben daarbij onderling afgesproken dat we voor elkaar optreden. In Noord-Holland Zuid vertegenwoordig ik niet alleen het hoogheemraadschap van Rijnland, maar ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.”

In de plus
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. “Sterker nog, we denken dat we zelfs meer energie kunnen opwekken dan onze eigen behoefte. We hebben negentien zuiveringen op negentien terreinen. Op een aantal terreinen is plek voor zonne-energie of windmolens. Dat gaat veel energie leveren. Wellicht kunnen we dus extra energie inbrengen in de RES. Dat gesprek wordt ook in andere waterschappen gevoerd.”

Gevraagd naar een concreet voorbeeld vertelt Thea: “Grenzend aan ons terrein in Waarderpolder staan vier kleine windmolens die nu buiten gebruik zijn. We zijn in gesprek met de gemeente om die vier windmolens te vervangen door grotere windturbines en er op ons terrein nog één of twee windmolens bij te zetten. Verder kunnen op een aantal andere zuiveringslocaties windmolens en zonnepanelen een plek krijgen.”

Bijna 0,5 TeraWattuur
Ook met de slibverwerking heeft Rijnland concrete plannen. “In de Waarderpolder hebben we een installatie waar we slib van elf zuiveringen verwerken. Daarmee wekken we biogas op. Nu gaan we onderzoeken of we daar groen gas met aardgaskwaliteit van kunnen maken. Dat gas kan dan onderdeel worden van de warmtevoorziening van Haarlem. Zo eenvoudig is het soms, de energie is vaak heel dichtbij. De opgave van het hoogheemraadschap van Rijnland is 166 Terajoule door energiebesparing, centrale slibvergisting en opwekking met zon en wind. Dat is bijna 0,5 TeraWattuur.”

Behalve in zon en wind heeft het hoogheemraadschap veel vertrouwen in een andere belangrijke bron: water. “Aquathermie is een geweldige mogelijkheid voor Nederland Waterland. Op verschillende manieren kunnen we energie uit water halen. Neem TEO en TEA: Thermische energie uit oppervlaktewater en Thermische energie uit afvalwater. Of TED: Thermische energie uit drinkwater. Warmtepompen kennen we al lang, het is een beproefde techniek. Via TEO, TEA en TED kunnen we de pompen op een nieuwe manier inzetten. Op termijn denken we 50% van de woningen te kunnen verwarmen met aquathermie.”

Waterschappen in transitie
Op het gebied van aquathermie werkt Rijnland nauw samen met lokale initiatiefnemers en met partijen als waterbedrijf Dunea. “Samen kijken we hoe we lokale projecten kunnen opzetten waarin deze nieuwe techniek een rol speelt. De waterschappen zitten wat dat betreft zelf ook in transitie. Onze rol is aan het veranderen. Vroeger ging het alleen om droge voeten en schoon water, water was een product dat we niet gebruikten. Intussen zitten we bovenop de ontwikkeling van aquathermie. Inpassing van water in de warmtetransitie is zo’n groot thema. Daar zijn we druk mee bezig, naast onze opdracht om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, hoosbuien, zeespiegelstijging en bodemdaling. Wij zitten er tot over onze oren in. De waterschappen spelen steeds meer aan de voorkant een rol, in de RES en op lokaal niveau.”

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord