Volksvertegenwoordigers ’zoomen’ in de bus langs energieprojecten 

Woensdag 24 juni beleefden wij de première van de eerste virtuele bustour van de energieregio’s NHN en NHZ. Zo’n 70 volksvertegenwoordigers uit Noord-Holland gingen die dag en vrijdag 26 juni met ons mee. Voor inspiratie ‘zoomden’ we langs diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt. Op een prachtige studiolocatie in het midden van de provincie spraken we vervolgens met verschillende gasten over wat het Ramplaankwartier in Haarlem (collectief van inwoners), een natuurinclusief zonnepark in Bergen en een kleine windturbine bij een boerderij in Wilnis ons kunnen leren. Peter Schat van het Noord-Hollands Dagblad reisde met ons mee en schreef er dit artikel over. 

Bent u volksvertegenwoordiger en wilt u ook nog mee? Woensdag 19 (19.00-21.00 uur) en vrijdag 21 augustus (15.00-17.00 uur) vertrekken nog twee bussen. We gaan dan o.a. naar Windpark Wieringermeer en Bedrijventerrein Hoorn80. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Meer informatie en aanmelden.

Bottom-up in de praktijk – Ramplaan Haarlem

Het Ramplaankwartier in Haarlem is een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief dat zich via een energiecoöperatie inzet om de buurt te verduurzamen met collectieve zonne-energie en een lokaal warmtesysteem. In de studio gingen Aernoud Olde (participatiecoalitie), Margreet van der Woude (programmamanager RES gemeente Haarlem) en Marco Berkhout (programmamanager RES NHZ) in gesprek over de rol van energiecoörporaties in de energietransitie. Hierbij werd onder meer ingegaan op samenwerking met gemeenten en hoe ook minder draagkrachtige inwoners kunnen meedoen.

Natuurinclusief Zonneveld – Bergen

Dit zonneveld is een lokaal initiatief van inwoners uit de gemeente Bergen die zich hebben verenigd in een coöperatie. Aan tafel in de studio bespraken Sijas Akkerman (directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), Matthijs van Oosterhout (beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling Provincie Noord-Holland) en Odile Rasch (programmamanager RES NHN) het rendement van zonneweides, de landschappelijke inpassing en hoe initiatiefnemers van een zonneweide hierop een creatieve manier mee kunnen omgaan. Belangrijk vraag: hoe gaan provincie en gemeenten ervoor zorgen dat dit soort initiatieven, die goed landschappelijk zijn ingepast, overal tot stand komen?

Kleine windturbines – Melkveehouderij Peek

Melkveehouderij Peek werkt energieneutraal met één kleine windturbine en de zonnepanelen op het dak van de schuur. Is dit een voorbeeld voor alle agrarisch ondernemers? Aan tafel in de studio gingen Ruth IJspeert (projectmanager global sustainability, Friesland Campina), Jef Mühren (directeur Mooi Noord-Holland) en Odile Rasch (programmamanager RES NHN) in gesprek over landschappelijk kwaliteit, hoe agrarische ondernemers/ boeren kunnen bijdragen aan de energietransitie en wat de belangrijkste obstakels voor boeren zijn om energieneutraal te ondernemen. 

Terugkijken
Benieuwd naar de gesprekken in de studio met de experts en deelnemers via Zoom? Kijk hieronder de bijeenkomst van vrijdag 26 juni terug.

Vervolgroute
Op 19 en 21 augustus gaan we met de virtuele bus verder op tour door de provincie. Dan komen we o.a. langs de volgende plekken: 

  • Herstructurering windmolens in de Wieringermeer: Over de gebiedsgerichte aanpak, ruimtelijke kwaliteit en grootschaligheid in relatie tot de landelijke opgave.
  • Energieplan bedrijventerrein Hoorn 80: Over de verduurzaming van een bedrijventerrein en hoe je dat als gemeente kunt faciliteren.

Bent u benieuwd en wilt u mee met de virtuele tour? U kunt zich aanmelden tot en met 18 augustus. U ontvangt een dag voor aanvang een link naar Zoom.

Aanmelden

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord