“Maak de energietransitie normaal”

“Zorg dat je het overal ‘per toeval’ tegenkomt.” En “Elke gemeente zou een iconisch energieproject moeten hebben.” Dit zijn twee uitspraken van jongeren die deel hebben genomen aan de Jongerentafel. Samen met Jong RES Nederland en de Participatiecoalitie Noord-Holland organiseerden we 4 interactieve bijeenkomsten om jongeren mee te laten praten over de Regionale Energiestrategie. We gingen met ze in gesprek over o.a. het bod uit de concept-RES, hun afwegingskader en hoe we de RES kunnen laten slagen. De mening van de jongeren is uitgewerkt in vijf adviezen, die opgenomen worden in de RES 1.0. 

De Jongerentafel is mede georganiseerd vanuit de oproep van veel volksvertegenwoordigers om ook jongeren  een stem te geven in de energietransitie en de RES. Hieraan is gehoor gegegeven. In samenwerking met NPRES is landelijk een kwantitatief onderzoek uitgevoerd en met de jongerentafel is dit op niveau van de energieregio verder ingekleurd. Circa 55 jongeren deden mee aan de Jongerentafel en gaven hierbij aan dat ze betrokken willen blijven. ‘’Geef jongeren verantwoordelijkheid: er is een probleem, hoe lossen we dat samen op?’’

Hieronder alvast een paar uitspraken van jongeren die een beeld geven van wat jongeren van de RES vinden.

Over het bod van 4,2 TWh in de concept-RES:

“Ik denk dat je uiteindelijk nooit ambitieus genoeg bent, als er meer kan moet je meer neerzetten”

“ Een hoog bod van de ene regio moet niet het excuus worden van de andere regio om minder te doen”

“Er zijn nog genoeg mogelijkheden het bod te verhogen, door bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving duurzame opwek te verplichten”

Over het succes van de RES:

‘’Jongeren moeten laagdrempelig kunnen participeren, informatieavonden zijn niet interessant voor ze’’

“De energietransitie moet zichtbaarder zijn: we moeten er bij wijze van spreken constant tegenaan lopen”.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord