Kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’

Hoe kom je van ambitie naar verankerd zoekgebied? Hoe breng je een zoekgebied tot een vergund project? En hoe ga je van vergund project naar realisatie? In de kennissessie ‘Uitvoeringsprogramma: van papier naar praktijk’ op donderdag 2 december gingen we hierover met elkaar in gesprek. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma en praktijkervaringen van gemeenten, provincie en betrokken partijen liepen we de verschillende fasen door. Aan bod kwamen o.a. de verankering van het omgevingsinstrumentarium en samenwerking met initiatiefnemers. Het programma was in 3 fasen opgedeeld en is hieronder in zijn geheel of per fase terug te kijken.

Kennissessie 2-12-2021

Presentatie

Vragen?

Heeft u nog vragen na aanleiding van deze kennissessie aan ons of een van de sprekers? Mail dan naar info@energieregionhz.nl of rechtstreeks naar de mailadressen van de sprekers.

Contactgegevens

Fase 1
Van ambitie naar verankerde zoekgebieden en locaties

In gesprek over fase 1 uit het uitvoeringsprogramma: van ambitie naar verankerde zoekgebieden en locaties in samenhang met netinfrastructuur. We spreken o.a. over:

  • Verankering omgevingsinstrumentarium.
  • Regie op bovenregionale clusters van zoekgebieden.
  • Afspraken gemeente grensoverschrijdende, gemeente-aangrenzende zoekgebieden. Hoe werkt dat in de praktijk?

Fase 2
Van zoekgebieden en locaties naar vergunde projecten

In gesprek over fase 2 van het uitvoeringsprogramma: Van zoekgebieden en locaties naar vergund projecten aan te sluiten op netinfrastructuur. We spreken o.a. over:

  • Samenwerking gemeente, initiatiefnemer en omgeving.
  • Hoe krijgt adviesrol veiligheidsregio vorm in deze fase?

Fase 3
Van vergunde projecten naar realisatie

In gesprek over fase 3 uit het uitvoeringsprogramma: Van vergunde projecten naar gerealiseerd project aangesloten op netinfrastructuur. Welke afspraken maken initiatiefnemer, netbeheerder en omgeving met elkaar?

Ontdek nog meer kennis en inspiratie over de energietransitie in Noord-Holland

Meer kennis & inspiratie

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord