Concept-RES positief ontvangen, zorgen in Waterland en het Gooi

Eind april werd de concept-RES van energieregio Noord-Holland Zuid gepresenteerd. De colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en dagelijks besturen van de waterschappen hebben de concept-RES inmiddels vastgesteld. Na een maand maken we een tussentijdse balans op. Wat zijn de meest gestelde vragen, de kritiek en de complimenten? 

De concept-RES van Noord-Holland Zuid is positief ontvangen. Veel mensen onderschrijven de ambitie om 2,0 TWh extra duurzame energie op te wekken in 2030, bovenop op de 0,7 TWh die hier nu al wordt gerealiseerd. De regio Gooi en Vechtstreek schreef: “Het gaat bij ons om een toename van 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio.”

Verschillende deelnemers aan de gemeentelijke participatiebijeenkomsten gaven complimenten over het proces. Solarfields, een ontwikkelaar van zonneprojecten op daken, parkeerplaatsen, water en land, schreef: “Complimenten voor hoe Noord-Holland de processen voor haar twee RES-regio’s heeft ingericht. Van alle RES-processen zijn die van jullie met afstand de meest democratische, toegankelijke én concrete tot nu toe.”

Zorgen over een aantal zoekgebieden
In sociale en journalistieke media zijn wel zorgen geuit over de impact van vooral windturbines op natuur en milieu. De meeste zorgen betreffen het Gooimeer en het Goois Natuurreservaat. Het Gooimeer is in de concept-RES aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne-energie. Dit onder de voorwaarde dat dit als ‘experimenteergebied’ wordt aangemerkt. Dat wil zeggen dat hier kleinschalig kan worden gekeken hoe naast opwekking van duurzame energie gestreefd kan worden naar verbetering van de biodiversiteit. Binnen het Goois Natuurreservaat zijn geen zoekgebieden voor zonne- of windenergie opgenomen, maar wel aan de randen hiervan. Vanuit een aantal locaties in het reservaat zou zicht kunnen ontstaan op windturbines. Vooral natuur- en milieuorganisaties maakten daar opmerkingen over. Deze organisaties vinden windturbines en zonneweiden ook niet passend in Waterland.  

Marco Berkhout, programmamanager van de energieregio, is tevreden over hoe de concept-RES is ontvangen. “Met deze concept-RES, de reacties van bewoners, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en vele andere belanghebbenden, hebben we een goede basis voor de volgende stap op weg naar de RES 1.0. Alle feiten liggen op tafel, zodat er in de komende periode per zoekgebied een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt over waar duurzame energie opgewekt kan worden. Het is nu vooral aan de gemeenten om hiermee aan de slag te gaan.”

Hoe verder?
Gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen hebben tot 1 oktober de gelegenheid om wensen en bedenkingen bij de concept-RES te plaatsen. Deelnemers aan de bijeenkomsten over de concept-RES kunnen ook tot dan hun reactie geven en vragen stellen. Deze reacties en wensen en bedenkingen worden meegenomen in het proces naar RES 1.0.

In juni en september staat de concept-RES op de agenda van de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Dat zijn openbare bijeenkomsten. De inspraakmogelijkheden bij deze bijeenkomsten kunnen bij de verschillende overheden anders geregeld zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente, provincie of waterschappen.

Vragen over de concept-RES? Stel ze hier.

Concept-RES

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord