Werkvorm
Wikken & Wegen

Omschrijving & doel


Met deze sessies zoomen we in op concrete onderdelen van de verkennende scenario’s. U kunt hiermee een concreet vraagstuk, volgend uit de scenario’s, verder onderzoeken. We bekijken welke alternatieven er zijn, welke effecten deze alternatieven teweegbrengen en wie welke belangen heeft. Zo vormen we een gezamenlijk goed begrip en verhelderen we het voorliggende vraagstuk.

Wikken en Wegen is een werkvorm waarbij de onderdelen en effecten van scenario’s en voorkeuren systematisch en overzichtelijk worden besproken en in kaart gebracht. We koppelen dit aan de belanghebbenden en onderzoeken hoe de effecten zich in grote lijnen tot elkaar verhouden. Dit brengen we in beeld met bijvoorbeeld een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

W&W is naar aanleiding van interne evaluatie van 12 september in de categorie ‘aanvullend’ geplaatst.

Zie voor meer informatie https://www.crow.nl/wikken-en-wegen

Specificaties
Kan worden ingezet voor:
• Ambtenaren
• Lokale belanghebbenden
Duur
Tweemaal een workshop van één dagdeel (in een periode van 5 weken)
Aantal deelnemers
5 – 15 personen
Beschikbaarheid
Met één aanvraag voor Wikken & Wegen neemt u twee sessies af. De sessie kan zowel in de ochtend als in de middag worden georganiseerd. Wikken & Wegen wordt in de periode van 1 oktober 2019 t/m6 februari 2020 aangeboden, met uitzondering van de schoolvakanties. Let op, op het aanvraagformulier staat t/m 14 februari. Dit klopt niet.
U kunt uw voorkeur in het formulier aangeven. Onder voorbehoud van beschikbaarheid: opgegeven voorkeursdata z.s.m. na afronding stap 2 (deelregio) krijgen bij deze werkvorm voorrang.
Aanvragen Meer informatie


Werkwijze

In week 0 vindt de voorbespreking plaats. We bespreken de verschillende scenario’s en de daarbij behorende dilemma’s en grootste vraagstukken voor uw gemeente. Van daaruit stellen wij een plan van aanpak op.

De gemeente organiseert deze sessie. Dit betekent het selecteren en uitnodigen van de deelnemers, het verzorgen van locatie en catering. Wij zorgen voor een briefing over Wikken & Wegen die u de deelnemers kunt toesturen zodat we goed voorbereid aan de slag kunnen.

In week 2 vindt de eerste sessie van één dagdeel (Wikken) plaats. Hierin bespreken we de probleemanalyse, alternatieven en belangen van het grootste vraagstuk.

In week 3 voeren wij een analyse uit op basis van de informatie en kengetallen.

In week 5 vindt de tweede sessie van één dagdeel (Wegen) plaats. Hierbij bekijken we de alternatieven, stellen we gevoeligheidsanalyses op en trekken conclusies over de afwegingen, de effecten, voorkeursalternatieven en scenario’s.

De weeknummers kunnen wisselen afhankelijk van planning en haalbaarheid.

Aanvragen    Meer informatie

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord