Werkvorm
Visualisatie landschappelijke inpassing

Doel & omschrijving

Met deze visualisatie (een product) krijgt u een beeld van de landschappelijke inpassing van de opwek van duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan de ligging ten opzichte van bestaande (of te ontwikkelen) landschappelijke elementen, of van het effect van beplanting tussen zonnepanelen in een zonneweide.

Specificaties
Kan worden ingezet voor:
Eén van, of een combinatie van onderstaande doelgroepen:
• Ambtenaren
• Raadsleden
• Bestuurders
• Bewoners
• Lokale belangengroepen
Voorbeelden
Een visualisatie kan in de vorm van een handmatige schets of een foto
inpassing.
Beschikbaarheid
Continu, op aanvraag.
Aanvragen Meer informatie
Handmatige schets, vogelvluchtperspectief


Werkwijze

In week 1 vindt afstemming plaats over het doel van de gewenste visualisatie. De gemeente levert hierbij de locaties (GIS) en een omschrijving van het beoogde initiatief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type en de hoogte van windmolens, de omvang van het windpark en wel of geen beplanting tussen de zonnepanelen in een zonneweide.

In week 3 wordt de visualisatie door ons geleverd.

Aanvragen    Meer informatie

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord