Werkvorm
Serious game ‘Energie en ruimte’

Doel & omschrijving

Het doel van deze sessie is om betrokkenen op een toegankelijke manier te informeren over het RES proces. Ook is het doel om bewustwording te realiseren over de energie-opgave van de deelregio, en de mogelijke impact hiervan.

Deelnemers gaan in deze interactieve sessie zelf aan de slag om te verkennen welke kansen en beperkingen er in de deelregio zijn qua inpassing van enerzijds wind- en zonne-energie, en anderzijds duurzame warmte.

Specificaties
Kan worden ingezet voor:
Eén van, of een combinatie van onderstaande doelgroepen:
• Lokale belangengroepen
• Raadsleden
• Ambtenaren
• Bewoners
Duur
2 – 2,5 uur
Aantal deelnemers
Deze werkvorm bieden wij aan voor verschillende groepsgroottes:
Klein: 10 – 30 deelnemers
Medium: 31 – 60 deelnemers
Groot: 61 – 90 deelnemers
Beschikbaarheid
Deze werkvorm bieden wij aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de periode van 14 oktober tot en met 20 december 2019. De sessie wordt standaard in de avond georganiseerd. Op verzoek bieden wij deze sessie ook overdag aan. U kunt dit aangeven in het formulier.
Aanvragen Meer informatie

Voorbeeldprogramma

14.00u – 14.30u               
Presentatie over Energie en Ruimte.
We kijken naar uw lokale energievraagstuk en de gebiedsidentiteit(en) die kenmerkend is/zijn voor uw regio en gemeente

14.30u – 15.30u               
Deelsessies: we werken aan Elektriciteit (deelnemers plaatsen windturbines en hectares zonnevelden op kaarten van uw deelregio) en/of Warmte (deelnemers verkennen met elkaar waar in de regio mogelijkheden zijn voor welk type duurzame warmteoplossing)

15.30u – 16.00u              
Plenair gesprek over inzichten en grip op keuzemogelijkheden

Serious game


Werkwijze

Voorafgaand aan deze sessie hebben we een gesprek over de sessie en eventuele belangrijke aandachtspunten. Wij bereiden de sessie en de materialen voor, verzorgen de inleidende presentatie en de afsluiting van de bijeenkomst.

Wij garanderen de aanwezigheid van minimaal één expert. Twee of meer ambtenaren vanuit uw organisatie zijn nodig bij de begeleiding van de deelsessies:
• Klein (10 – 30 deelnemers): twee personen (naast inzet van het consortium)
• Medium (31 – 60 deelnemers): vier personen (naast inzet van het consortium)
• Groot (61 – 90 deelnemers): zes personen (naast inzet van het consortium)

De gemeente organiseert deze sessie. Dit betekent het selecteren en uitnodigen van de deelnemers, het verzorgen van locatie en catering en het begeleiden van de deelsessies en het noteren van bevindingen aan de hand van een door ons aangeleverd format.

Aanvragen    Meer informatie

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord