Meervoudig ruimtegebruik: zon in landschap en zon op agrarische grond

Niet alleen de opwek van duurzame energie vraagt ruimte, ook woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. Hoe combineren we die opgaven op een slimme manier? Tijdens een kennissessie op 10 december 2020 gingen we in gesprek over zon in landschap en zon op agrarische grond. Met onder andere Energietuinen, LTO Noord, GroenLeven, Vattenfall en Mothership. Hieronder vind je de opname van de hele kennissessie en losse filmpjes van de deelnemers. Laat je inspireren!

Kennissessie 10-12-2020

Tijdens de kennissessie Meervoudig Ruimtegebruik RES Noord-Holland op 10 december 2020 zoomden we in op twee actuele thema’s in de RES: zon in landschap en zon op agrarische grond. Hoe komen we van woorden tot daden? Iedereen kent de voorbeelden, maar hoe brengen we ze in de praktijk?

Pitch Annie van de Pas – Energietuinen

In dit filmpje vertelt Annie van de Pas over Energietuinen. De Natuur en Milieufederaties vinden het essentieel dat de opwek van duurzame energie zorgvuldig wordt ingepast in ons landschap. Met oog voor biodiversiteit, landschap en natuurbeleving. Samen met inwoners. Om dit aan te jagen, hebben de NMF’s het concept Energietuinen gelanceerd. Meer informatie vind je op www.energietuinen.nl.

Pitch Jeroen Everaert – Mothership

In dit filmpje vertelt Jeroen Everaert van Mothership over iconische/kunst zon op waterprojecten in samenspraak met de omgeving. Meer informatie: www.enterthemothership.com.

Pitch Eric Tonnaer – Vattenfall

In dit filmpje vertelt Eric Tonnaer van Vattenfall/Solar over hun pilots met zonne-energie. Welke vormen lijken binnen 10 jaar rendabel te worden?

Pitch Ton van Schie – LTO Noord

In dit filmpje vertelt Ton van Schie van LTO Noord over over wat de boerenambities zijn voor zon op agrarische grond en wat de kansen en belemmeringen hiervoor zijn.

Pitch Bart van Leeuwen – Provincie NH

In dit filmpje vertelt Bart van Leeuwen waarom vindt de provincie Noord-Holland meervoudig ruimtegebruik bij opwek van duurzame energie zo belangrijk vindt. Hij gaat in op de nut en noodzaak hiervan en welke stappen de provincie hier al in heeft gezet.

Pitch Marius Kuiper – Bergen Energie

In dit filmpje vertelt Marius Kuiper van Bergen Energie onder andere over natuurinclusief zonnepark Bergen. Wat valt er te leren uit de praktijk en hoe zorg je voor draagvlak?

Pitch Willem de Vries – GroenLeven

In dit filmpje vertelt Willem de Vries van GroenLeven onder andere over versterking van (zacht) fruitteelt met zonnepanelen .

Pitch Tom de Wit – akkerbouwer

In dit filmpje vertelt akkerbouwer Tom de Wit over zijn ambities voor de verduurzaming van zijn boerenbedrijf.

Pitch Karin Keijzer – RVO

In dit filmpje vertelt Karin Keijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de fisciale/bedrijfsmatige kant van meervoudig ruimtegebruik.

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel een vraag

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord