Werkvormen
voor gemeenten

Op weg naar de RES hebben de gemeenten de taak, vastgelegd in de Startnotitie, om de drie verkennende scenario’s die we met elkaar hebben uitgewerkt binnen de deelregio (stap 2) lokaal te toetsen en te verrijken (stap 3). Het resultaat van lokale toetsing wordt meegenomen in de concept-RES (stap 4).

Om u bij het toetsen en verrijken van de scenario’s te ondersteunen, bieden we vanuit het RES programma één basiswerkvorm aan. We houden rekening met 1 of 2 bijeenkomsten per gemeente. Wilt u als gemeente hiervan gebruik maken, dan wordt u verzocht om de volgende stappen te zetten:

Plan van Aanpak
a. Stel, eventueel met uw buurgemeente(n), een beknopt plan van aanpak op waarin u beschrijft wie u in stap 3 op welke manier wilt laten participeren;
b. Stel vast hoe en wie dit binnen uw gemeente(n) gaan organiseren en faciliteren;
c. Bekijk het keuzemenu op deze website en bepaal welke ondersteuning uit het keuzemenu u nodig heeft.

Aanvraag en planning
Vul het formulier in op de website, inclusief evt. voorkeursdata. Het RES programma neemt vervolgens contact met u op om samen passende momenten in te plannen. Aanvragen voor ondersteuning uit het basisaanbod hebben voorrang op het aanvullende aanbod. Hoe eerder u kunt aangeven wanneer u welke ondersteuning nodig heeft, hoe groter de kans dat we die kunnen bieden op uw voorkeursdata.

‘Train-de-trainer’ sessies
Voor de begeleiding van de ‘lokale scenario ateliers’ en de ‘Serious game Energie en ruimte’ zijn er 2 tot enkele ambtenaren per gemeente nodig. Hiervoor bieden we ‘Train-de-trainer’-sessies van een dagdeel aan op de volgende data:

  • Vrijdag 18 okt, 13.00 – 16.00 uur – Regiokantoor Gooi en Vechtstreek,  Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
  • Donderdag 14 nov, 13.00 – 16.00 uur, Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533C,  Assendelft
  • Donderdag 28 nov, 9.00 – 12.00 uur, Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97, Alkmaar

Schrijf je hier in en maak een keuze voor de training.

Basiswerkvorm

Lokaal Scenario Atelier

Een sessie van 2-3 uur

Voor lokale belangengroepen, raadsleden, ambtenaren en bewoners.
In deze sessie gaat u aan de hand van drie scenario’s uit uw deelregio in gesprek over mogelijke zoekrichtingen voor duurzame energie.

meer


Aanvullende werkvormen

Wikken & Wegen

Tweemaal een workshop van 1 dagdeel

Voor ambtenaren en belanghebbenden.
Een werkvorm waarbij de onderdelen en effecten van scenario’s en voorkeuren systematisch en overzichtelijk worden besproken en in kaart gebracht.

meer


Raad voor Raad

Een sessie van 2-3 uur

Voor ambtenaren, raadsleden en bestuurders.
Interactieve sessie over de ruimtelijke inpasbaarheid van wind- en zonne-energie, in relatie tot bestaande ruimtelijke restricties vanuit wet- en regelgeving.

meer


Interactieve sessie
Wind & zon met Tygron

Een sessie van 2-3 uur

Voor ambtenaren, raadsleden en bestuurders.
Interactieve sessie over de ruimtelijke inpasbaarheid van wind- en zonne-energie, in relatie tot bestaande ruimtelijke restricties vanuit wet- en regelgeving.

meer


Serious game
‘Energie en ruimte’

Een sessie van 2–2,5 uur

Voor lokale belangengroepen, raadsleden, ambtenaren en bewoners.
Interactieve sessie waarin deelnemers zelf verkennen welke kansen en beperkingen er zijn qua inpassing van enerzijds wind- en zonne-energie, en anderzijds duurzame warmte.

meer


Visualisatie landschappelijke inpassing

Visualisatie (handmatige schets of foto)

Een beeld van de landschappelijke inpassing van de opwek van duurzame energie. Bijvoorbeeld van de ligging ten opzichte van bestaande (of te ontwikkelen) landschappelijke elementen.

meer


Virtual Reality

Een visualisatie in VR

Het visualiseren en tastbaar maken van de impact van (beoogde) ruimtelijke maatregelen (zoals bijvoorbeeld een windmolenpark) op een laagdrempelige manier. Geschikt voor gebruik in bijeenkomsten of communicatiemiddelen.

meer


Impactstudie Natuur & Landschap

Impactstudie

Voor ambtenaren en bestuurders. De impactstudie geeft inzicht of een initiatief op het gebied voor de duurzame opwek van energie realiseerbaar is in een waardevol natuur- of landschappelijk gebied.

meer


Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord