Ruim 120 reacties op de concept-RES Noord-Holland Zuid

‘Voorkom dat de RES een papieren tijger wordt’

Van eind april tot en met september konden de ruim 1.500 deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten over de concept-RES reageren op dit concept. Dit heeft ruim 120 reacties opgeleverd. Soms positief over inhoud en proces, soms kritisch en soms met veel vraagtekens. Bijvoorbeeld over bepaalde zoekgebieden en de afbakening van de RES: waarom geen aandacht voor waterstof en energiebesparing? Hieronder staat een aantal reacties die ons opvielen, omdat hierin iets wordt gezegd over het daadwerkelijk uitvoeren van de RES. 

Bewoner:
Hulde voor alle inzet om de transitie mogelijk te gaan maken. Ik ondersteun de inzet om breedschalig duurzame energie op te wekken in de regio en waardeer de plannen die daarvoor op tafel liggen. ik denk wel dat het plannen niet het probleem zal zijn, maar dat dat in de uitvoering nog wel tot de nodige perikelen zal leiden. Ik hoop echter op een sterk doorzettingsvermogen van de overheden samen met de burgers om dit ook echt te realiseren.

Ondernemer:
1. Zoeklocaties zijn realistisch. 2 Meer innovatieve, multifunctionele inpassing van zon (wegdek, dammen) is mogelijk. 3. Experimenteren met de verticale rotor turbines nodig. 4. Meer inzet van geothermie is mogelijk, bijvoorbeeld warmte wisseling. 5. Ruimtelijke inpassing voor Amsterdam is realistisch. maar bij alle (100%) plannen kan betrokkenheid van de lokale ondernemers en bewoners worden gevraagd. 6. Meer aandacht voor instrumenten nodig om ‘papieren tijger’ te voorkomen.

Bewoner:
Ik ben fel gekant tegen een lokaal beleid aangaande zaken die m.i. centrale besluitvorming behoeven om versnippering en totale verloedering van het lokale landschap tegen te gaan. De centrale overheid moet regels stellen om te voorkomen dat we overal geïsoleerde windmolens tegenkomen en hele weilanden cq. bouwgronden opgeofferd zien aan zonnepanelenparken. De kosten van een versnipperend beleid zijn hoger dan van 1, 2 of 3 centrale parken ongeacht wind- of zonne-energie.

Bewonersorganisatie:
Over het geheel genomen is het concept RES weinig innovatief, sorteert niet voor op reële toekomstige ontwikkelingen en gaat alleen uit van grootschalige, centraal gestuurde conventionele voorzieningen. Gewenst is een meer Agile aanpak die continu bij te sturen maar wel een gezonde visie neerzet!

Participatiecoalitie:
We vragen graag aandacht voor de zo’n 60 participatieve opwekprojecten waarbij energiecoöperaties op dit moment betrokken zijn. Voor een deel staan deze projecten in de wachtstand vanwege politieke onduidelijkheid en (gemeentelijke en/of provinciale) regelgeving. Voor een ander deel dreigen projecten buiten de boot te vallen omdat ze toevallig niet in de huidige zoekgebieden van de concept RES liggen. Deze beide genoemde belemmeringen kunnen in onze ogen niet de bedoeling zijn!

Alle reacties en ook de wensen en bedenkingen van raads- en Statenleden en de algemeen besturen van de waterschappen staan op de website. Deze zijn samen met de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefbaarheid.

Intussen gaan gemeenten, provincie, waterschappen en betrokken partijen in het RES-proces aan de slag met de reacties, wensen en bedenkingen. Ze worden gecategoriseerd en waar mogelijk voorzien van een antwoord. Voor sommige onderwerpen wordt pas na de RES 1.0 een antwoord verwacht of een besluit genomen, omdat we nog niet alle kennis of informatie hebben. Hierover gaan we de komende periode opnieuw met elkaar in gesprek aan zogenaamde thematafels.

Dit alles komt samen in een reactienota met de titel ‘Route naar RES 1.0’. Naar verwachting besluiten de colleges in december over deze nota. Aan de hand van de reactienota wordt de concept-RES aangepast naar de RES 1.0. 

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord