Verder met scenario’s

Van september tot en met november organiseren we per deelregio (Regio Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, IJmond/Zuid-Kennemerland, Amstelland en Haarlemmermeer) ateliers om te komen tot scenario’s voor ons energiesysteem (stap 2 in het stappenplan).

Dit doen we samen met het regionale bedrijfsleven, overheden, corporaties, energiecoöperaties, landschapsorganisaties, LTO en experts. De scenario’s zijn gebaseerd op typische kenmerken (principes) van de regio, die we in een eerder atelier (op 27 juni) al met elkaar hebben verkend. Voor de verschillende scenario’s berekenen we daarna de effecten op CO2-reductie, energieproductie, ruimtelijk beslag, kosten en baten en werkgelegenheid.

De scenario’s op deelregioniveau worden in stap 3 lokaal verrijkt.

Kijk hier meer informatie over het  proces en de andere fases.

Deel deze informatie:
login bij Noord-Holland Zuid

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Zuid?

slot Log in

login bij Noord-Holland Noord

Bent u betrokken bij de energieregio Noord-Holland Noord?

slot Log in

Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord