Jongeren in Noord-Holland praten mee over opwekken van duurzame energie 

Overal in Nederland wordt gewerkt aan het opstellen van regionale energiestrategieën. Hierin wordt bepaald waar in 2030 grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt met zonne- en windenergie. Veel gemeenten en de provincie hebben aangegeven dat de mening van jongeren hierin niet mag ontbreken. Het gaat om hun toekomst. Daarom wordt de komende maanden in samenwerking met Jong RES en de Participatiecoalitie Noord-Holland een jongerentafel georganiseerd. De resultaten van dit gesprek wordt verwerkt in de RES 1.0.

Waar kunnen in de energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid nog windturbines en zonnepanelen geplaatst worden? Dat is de belangrijkste vraag waar in samenspraak met belanghebbenden, deskundigen, bewoners en tal van maatschappelijke organisaties antwoord op moet worden gegeven in de RES 1.0. Hiervoor worden de komende maanden de zoekgebieden voor zonne- en windenergie uit de concept-RES nader onderzocht. Hierbij worden afwegingen gemaakt tussen onder andere het opwekken van duurzame energie en leefbaarheid, behoud van landschappelijke kwaliteiten, natuur en milieu, en economie en werkgelegenheid. Met de RES-jongerentafel worden ook jongeren gevraagd om zich hierover uit te spreken en mee te denken over locaties voor zonneweides en windturbines.

Deelnemers gezocht

De RES is hiervoor op zoek naar jongeren tussen de 18 en 24 jaar die in Noord-Holland wonen. Het gaat om drie online sessies in december en januari 2020. Jongeren kunnen zich tot en met 26 november aanmelden via een online aanmeldformulier.

Meer informatie over de jongerentafel en het online aanmeldformulier.

Ook Energieregio Noord-Holland Noord organiseert een jongerentafel. Lees meer over de Jongerentafel Noord.

Onderzoek

Veel jongeren zijn positief over de opwek van duurzame energie. Dit blijkt uit een recent onderzoek van I&O Research, dat in opdracht van het Nationaal Programma RES is uitgevoerd. Twee derde van de jongeren is positief over windturbines en zonnevelden. Jongeren zijn gemiddeld positiever over windturbines en zon op dak wanneer deze al te zien zijn in hun omgeving. Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Lees meer over het jongerenonderzoek.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord