Online informatieavond Uitvoeringsprogramma

Dinsdag 25 januari 2022, 20.00 – 21.00 uur

Aanmelden informatieavond Uitvoeringsprogramma

Solar Park op de Groene Hoek in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. Foto: BAS BEENTJES

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland is klaar. De basis hiervoor is gelegd in de gesprekken aan zeven zogenoemde uitvoeringstafels. Ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en inwoners hebben meegedacht aan deze uitvoeringstafels. Wellicht was u er ook bij. Dan willen we u daarvoor hartelijk danken!

RES uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staat hoe gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen samen met belanghebbenden aan de slag gaan om tot concrete energieprojecten te komen.

Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen. Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie.

Online toelichting

Graag nodigen we u uit voor een online informatieavond over het uitvoeringsprogramma op dinsdag 25 januari 2022 (20.00-21.00 uur). We geven een toelichting en u kunt vragen stellen via de chat. De informatieavond is online. U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 21 januari. De informatieavond wordt opgenomen en is terug te kijken op deze pagina.

Aanmelden informatieavond Uitvoeringsprogramma

Bekijk het uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord

Bekijk het uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord