Deelregio Zaanstreek/Waterland

Deelregio Zaanstreek/Waterland bestaat uit gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, en Zaanstad.

Klik op bovenstaande kaart voor een grote weergave

Download bovenstaande kaart en de beschrijving van de zoekgebieden als PDF


Deze kaart is onderdeel van de concept-RES Noord-Holland Zuid en geeft weer wat de ambitie van Zaanstreek/Waterland is op het gebied van duurzame energie. In hoofdstuk 8 van de concept-RES wordt het aanbod van Zaanstreek/Waterland beschreven, onderbouwd en uitgewerkt. Hier vindt u ook de gemeentelijke ambities en de uitkomsten van de lokale ateliers.

Zoekgebieden

Op deze kaart staan de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie in Zaanstreek/Waterland. Dit zijn alle mogelijke locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, inclusief de windturbines en zonnepanelen die nu al in de energieregio staan.

Om vast te stellen wat de zoekgebieden zijn, is eerst onderzoek gedaan naar wat wel en niet kan in de regio. Verder hebben bewoners, bedrijven, energiecoƶperaties, natuurorganisaties en andere betrokkenen hun mening gegeven. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, de provincie en de waterschappen hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. Alle uitkomsten zijn verzameld in deze kaart.

In bovenstaande video worden de kaarten met de zoekgebieden toegelicht.

Proces

Tot en met september konden de deelnemers aan de bijeenkomsten en de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen reageren op de concept-RES. 

Vanaf oktober worden de zoekgebieden met alle betrokkenen nader onderzocht en concreet gemaakt. Dit is het begin van een langjarig proces. Want de concept-RES is een eerste plan dat steeds verder wordt aangevuld en aangescherpt. Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden worden ook onderzocht op wenselijkheid en haalbaarheid en meegenomen in het vervolgproces.

De RES wordt om de twee jaar up-to-date gemaakt.

Meer weten?

Persbericht Wat is een RES? Documenten Q&A

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Stel ons een vraag


Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord