Programmamanager

Marco Berkhout
Mail info@energieregionhz.nl


Stuur ons een e-mail

Algemeen e-mailadres
Mail info@energieregionhz.nl


Regionale Energie Strategie gaat ons helpen samenwerken

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. In de energieregio Noord-Holland Zuid bereiden we ons hierop voor.

Het opstellen van een Regionale Energie Strategie zou je kunnen opvatten als een verplichting van bovenaf. Wij zien dat anders. Het maken van een Regionale Energie Strategie gaat ons helpen om vanuit vanzelfsprekendheid samen te werken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een Regionale Energie Strategie (RES) maken we samen!

Wilt u meer weten of heeft u suggesties, neem dan contact met ons op via info@energieregionhz.nl. Ook kunt u kijken bij veelgestelde vragen.

Marco Berkhout
Programmamanager Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid

Programmaorganisatie RES Noord-Holland Zuid (NHZ)

De ontwikkeling van de RES wordt gefaciliteerd door een programmaorganisatie, die in opdracht werkt van de 33 overheden. De bestuurlijke bevoegdheden blijven bij deze overheden: de 29 gemeenten, de provincie en de 3 waterschappen.

De programmaorganisatie zorgt voor aansturing van het proces om te komen tot de RES. Er wordt verantwoording afgelegd aan de Stuurgroep RES NHZ, deze zorgt voor de procesbewaking. In de Stuurgroep RES NHZ zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de 6 deelregio’s (Zaanstreek/Waterland, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond/Zuid Kennemerland en Amstelland), de provincie Noord-Holland, het waterschap Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, waterschap Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) en de netbeheerders (Liander en Stedin). Op basis van de agenda wordt de stuurgroep uitgebreid met vertegenwoordigers van Energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie en (duurzame) energiebedrijven.

Deel deze informatie:
Naar bovenNaar boven
Snel naar NH Noord
Snel naar NH Noord